STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- listen to AUDIO

FORM: -- act in a PLAY -- listen to AUDIO

HISTORIA UYARINAPAJ -- qayllaykuspa uyariy, Jesús munakusunki!

May kusiy historias uyarinapaj wawakunapaj

Yaykuy kaynecjta Uyarinaj historiasman: 010 -- 020 -- 030 -- 040 -- 050 -- 060 -- 070 -- 080 -- 090 -- 100 -- 110 -- 120 -- 130 -- 140 -- 150 -- 160 -- 170


001 -- Jesus Munakun wawakunata:
002 -- Sinch´i muyu wayra:
003 -- Wajcha kausaychu chayri raymichu:
004 -- Diosmanta mañakojqa rikunqa milagrota:
005 -- Dios munakusunki:
006 -- Jisq´onmanta uj kama:
007 -- Dioqa aswan sinch´i:
008 -- Jallp´a ikhakuy chawpi tutata:
009 -- Jamunqaña – Pay jamonqaña:

010 -- Navidadpaj atipanakuyman yaykuy:
011 -- Jesús paqarikunña:
012 -- Kusiy mana tukukuyniyoj:
013 -- Jesuspaj waqeykuna:
014 -- Uj reypaj uj laq´ay:
015 -- Hornoqalisqamanta bibliata orqonku:
016 -- Chinkapun nipi rikunchu 1:
017 -- Manchay atiyniyoj 2:
018 -- Yakuq´oñita lata p´esqopi ujyanku 3:
019 -- Pitaj cheqakaj Dios 4:

020 -- Eliaspa ayqekusqan 5:
021 -- Juchaqa siminchejpi qallariy atinman 6:
022 -- Uj ninalawraj carretapi cieloman ripun 7:
023 -- Pedro watejmanta qallarin 8:
024 -- Manchay Sumaj:
025 -- Tuykuy willamamanta aswan llakiy:
026 -- Jesusta uj kawsaqen wasanchan:
027 -- Jesus chakatasqa wañun cruzpi:
028 -- Ñawpaj kaj pascua:
029 -- Punku wisq´asqapi:

030 -- Jesuswan tinkuy:
031 -- Granjapi uj willay rikhurin:
032 -- Tata Dios uyarinchu mañakusqanchejta:
033 -- Orqopatapi kacharpaya:
034 -- Tukuy imamanta sumaj kaj watukuy:
035 -- Jerusalempi tinkunapaj:
036 -- Munakuymanta rejsinapaj:
037 -- Umachakimanta chawpi tardeta:
038 -- Uj tutata carcelpi:
039 -- Rumiwan ch´anqasqa kay chaymanta pillu:

040 -- Juch´uy kaj barco:
041 -- Kuaraj kaj kamachej jesuswan:
042 -- Tifam - layqaj wawan 1:
043 -- Sumaj willaykuna 2:
044 -- layqa phiñasqa kashan 3:
045 -- Sinch´i mana allin kay 4:
046 -- Imaynatá Diospa wawan kayta atisuman 5:
047 -- Ruphaykuchej kuna 6:
048 -- Juch´uy runa – Manchay ch´awka:
049 -- Sumaj Michej:

050 -- Rit´i suchumanta willay:
051 -- Iskay laya waqeykuna:
052 -- Mana yachaspa Hawaiikama:
053 -- Chejninakuyqa mana allinta apamun 1:
054 -- Pay qhaparin – paykunataj asikunku 2:
055 -- Mana juchayoj carcelpi 3:
056 -- Tata Diosqa ni pita qonqanchu 4:
057 -- Jap´iykunku Benjaminta pusanankupaj 5:
058 -- Tata Diosqa tukuy imata allinta ruwan 6:
059 -- Navidad p´unchaypi waqay 1:

060 -- Navidad waj jinataj 2:
061 -- Uj mosoj ch´asqa 1:
062 -- Chayanku jesusman 2:
063 -- Sammy tarin t´ukuna imata:
065 -- Kinsa p´unchayta chinkarpan:
066 -- Chayqa chayamun:
067 -- Jesuspa atiynin:
068 -- Kallpata jap´inapaj 1:
069 -- Kallpata jap´inapaj 2:

070 -- Kayqa valorniyoj:
071 -- Yuyaychay mana phutikunapaj:
072 -- Yaku qhochapi mancharinapaj:
073 -- Manchariy yachay wasipi 1:
074 -- Mana juchayojta maqanku 2:
075 -- Sumajta qhawanapaj:
076 -- Kinsakuti llullakuy uj tutapi:
077 -- Ayap´ampana ch´usaj pacha:
078 -- Lou Ling Yuyanchakun:
079 -- Mana junt´ay atina:

080 -- Maman manuta junt´anampaj:
081 --Runa yakuman urmaykun 1:
082 -- Uj barco yaku ukhunta purin 2:
083 -- Danielpa examenin 1:
084 -- T´ukuna mosqhoy 2:
085 -- Nina larwaj hornopi t´ukuna rikhurin 3:
086 -- Mana Diosmanta mañakunachu 4:
087 -- Manaña kawsayta munanichu:
088 -- Jatun watukuy atipanakupi:
089 -- Ringu yuntawan atipanakun 1:

090 -- Phiñasqa yachachej 2:
091 -- Pitaj suwa 3:
092 -- Uturunku runata mikhun 4:
093 -- Kurku Qonapaj nisqa 5:
094 -- Mana allin sonqoyuj 6:
095 -- Mana rikunichu:
096 -- Tatay mamaywan t´aqakunku:
097 -- Mana uyarej tukuna 1:
098 -- Jasut´iy qhepampi suyay 2:
099 -- Imasmari imachus kanman Uywa japhejkuna:

100 -- Churakuy:
101 -- Sumaj pakasqa 1:
102 -- Tukuy ima sut´i yachakun 2:
103 -- Tata Diopa rimanynin 3:
104 -- Faraón mana munanchu 4:
105 -- Punkupi uj señal 5:
106 -- Chapi tukukun 6:
107 -- Librokunamanta aswan sumaj libro:
108 -- K´anchanamanta uj Biblia:
109 -- Pitaj qolqeta jap´in:

110 -- Pusaj watanpi rey yaykun:
111 -- Dioqa nisqanta junt´anpuni:
112 -- Espejoqa maychus kajta rikuchiwanchej:
113 -- Cheqamanta Diosqa tukuy atiyniyochu:
114 -- Uj angel chayamorqa:
115 -- Uj sumaj waqe navidadpi:
116 -- Napidadpi yuyarinapaj sach´aqa Billpata:
117 -- Llakiy navidadkuna 1:
118 -- Mana allin kay qatirin 2:
119 -- Danij urmasqan 3:

120 -- Kawarpayasqa 4:
121 -- Rit´ipi lastro 5:
122 -- Pedro wañuypatapi:
123 -- Ayqerikapuj:
124 -- Sumaj yuyaychaj 1:
125 -- Wanuchinapaj arcoflecha 2:
126 -- Uj imanata jap´inapaj chinkachiy:
127 -- Ancha qhepa:
128 -- Mana chakichikunapaj ujtawan:
129 -- Shabola cieloman ripun:

130 -- Diosqa munakuy:
131 -- Diospa wawampajqa wañuchinapaj jasut´i:
132 -- Challwa yaku q´oñita ujyanapaj watukuykuna ima:
133 -- Kawsayninchejta pirichinapaj yachakuy 1:
135 -- Multapanaqana 3:
136 -- Ñawpajkaj jampiykuna 4:
137 -- Ñanta rikuchejkuna 5:
138 -- Uj manchay ukhunanay 1 :
139 -- Reypa wajyasqan 2:

140 -- Imata yachayta munay 1:
141 -- Jesuspaj sutiyayta ruana 2:
142 -- Wañunapaj churakuy 3:
143 -- Uj chinoman rijchakuj 4:
144 -- Munanasqa 5:
145 -- Waranqa kawsayniyojchus kayman 6:
146 -- Rumikuna rimarin 1:
147 -- Diospajqa tukuy ima atikun 2:
148 -- Ancha Mana atiy ruwana 3:
149 -- Inam mana ruway atinata qon 1:

150 -- Manchay atiyniyoj 2:
151 -- Un burroj uman manchay valorniyoj 1:
152 -- Uj manta uj manta willana 2:
153 -- Sajra supay kanchu 1:
154 -- Jesus atipaj 2:
155 -- Ama llakhariychu 3:
156 -- Ester - inti llojsimuy ch´aska 1:
157 -- Ester kawsayninta churan 2:
158 -- Mardoqueopaj t´inka 3:
159 -- Maypicha kashan chaymanta jap´in 4:

160 -- Jesús imaraykutaj kayta churan 1:
161 -- Wañujkuna kawsarinkumanchu 2:
162 -- Uj qhamiyaj lastrota mask´an:
163 -- Pakasqa yachay ch´umi chawpipi 1:
164 -- Chinkasqa oveja 2:
165 -- Pakakunapi uj pakasqa kashan 3:
166 -- Terry wañupunqachu 4:
167 -- Tía Margaritaj yuyaynin 5:
168 -- Terry sumaj michejwan kashan 6:
169 -- Todos santos – mana noqawan 1:

170 -- Todos santos – mana noqawan 2:

www.WoL-Children.net

Page last modified on May 02, 2024, at 07:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)