STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 008 (Earthquake at midnight)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

8. Jallp´a ikhakuy chawpi tutata


Yakupi tuytuspa rej barco qocha kantuman chayaspa sayajtinkama, Pablowan amigon Silaswan usqay usqayta barcomanta jurayk’uspa, Filipos llajtaman cheqanta yaykunku.

Chaypitaj mercadospi, callespi imata runasman parlayta qallarinku:

Pablo: (elevando la voz) "Tata Dios munakusunkichej, churin Jesucristota kay pachaman kachamun Paynejta Diostata rejsinapaj. Jesucristopi Creeychej salvasqataj kankichej…"

Lidiaman mayta gustarqa Jesusmanta willasqankoqa, chanta creerqa Jesucristo salvador kasqanta. Jinapis wakinkuna mayta phiñakuspa tukuy atisqankuta qhaparinku:

Hombre: (gritando) "Runaj umanta muyuchishanku, mana rikuyta nitaj uyariyta munaykuchu. ¡Chinkachunku kaymanta!"

Jinata nejtinkukama rumi pararin... niraj nimapi tukuy llajtayojkuna chay Diosmanta willajkunaj contrankuta oqharikunku. P’achasninkuta llik’ispa, k’aspiswan vajtayta qallarinku. Q’arasllata yawar pukallata ruwanku. Jinaytawantaj cárcelman apallankutaj, chaypitaj uj laqha, ch’aran k’uchupitaj makis chakis cadenasqata, sumajta cepo nisqawan jap’iykuchinku mana kuyurinankupaj. Tukuy ukhunku nanasqa karqa, wasankupis khallasqa kasqanrayku.

Jinapis Bibliapi nisqanman jina, carcelpi kashaspa mana nisqankuchu ujtapis, imarayku Dios carcelman chayanankuta saqellasqanmantaqa. Aswampi, chawpi tuta chayta Diosma yupaychaykunata takiyta qallarisqanku.

Jinallapi: Diospa yanapaynin paykunaman jamojtin uj sinch’i jallp’a ikhakuy kan. Cárcel punkus kicharikuyta qallarin, cadenaspis p’itikun.

Chay sonajtaj carcelta qhawaj runata rijch’arirpachin, ñawpajta paypa yuyayninman jamun: Presos ayqenku ari, nispa. Kamachejninkuta manchikuspataj, wañuchikuyta munan. Espadanta jap’ispa...

Pablo: (elevando la voz) "Ama imatapis ruwakuychu, tukuy kaypi kakushayku."

Jinapunitaj karqa, nipipis ayqesqachu. Chay carcelta qhawajtaj chayrato qonqorchaki Pabloj chakisninman k’umuykukun.

Carcelero: "¿Imatataj ruwayman salvasqa kanaypajri?"

Pablo: "Mana imatapis ruwanayki kanchu, Jesús tukuyta qanrayku ruwan. Señor Jesusllapi creey salvasqataj kanki."

Ajina karqa, carcelta qhawajqa Jesuspi creespa mosoj runaman tukorqa. Manaña presosta ñak’aricherqachu; aswampis, mikhunata qospa nanasqasninkutapis jamperqa. Q’ayantin paqarintaj juesqa chay carcelta qhawajman kachaspa nicherqa:

kacharipuychej chay runasta, nispa. Aswan ch’isinejta paykunapuni rispa, mana kajmanta chay jinata ruwachisqankumanta sut’inchaj tukusqanku jueskunaqa.

Chanta Pablo amigonwan rispa Jesusmanta askha runasman willallarqankupuni:

Pablo: "Creeychej Señor Jesuspi, salvasqa wiñay kawsayniyojtaj kankichej."


Personajes: Relator, Pablo, Hombre, carcelero

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:41 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)