STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 126 (So close – and yet so far)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

126. Uj imanata jap´inapaj chinkachiy


Hombre: "Imanasajtajrí, imaynapitaj jap’erqoymanrí, faltanrajpuni imaynapitaj jun’tarqochiymanrí, ¿imatataj ruwaymanrí?"

Imacha mana karqachu chay waynajtaqa, mana yachakunchu. Tukuy imapi allimpuni risqa, machay bengamoso wayna kasqapis, chantapis manchay qhapajpuni kasqa á. Jinapis imacha faltasqapuni. Paylla chayta yacharqa, ¿ichachus qanmampis chay waynaman jina faltashallasunkitaj? Chay waynaqa mana sonqo tiyaykusqa kayta atisqachu, imacha manapuni allinchu kasqa. ¿Imaynapitaj tarinman karqarí?

Jesúsqa yacharqapunicha.

Hombre: "Allin yachachej, ¿imatataj ruwasaj wiñay kawsayniyoj kanaypajrí?"

Aaa…, chaymá faltasqa á. Wiñay kawsaynin mana kasqachu, chay Jesuswan kawsay kaypi qallariy, chanta wañuymanta jaqayman janaj pachapi kaway, chayta munasharqa chay waynuchoqa.

Jesús: "Winay kawsayta munanki chayqa, junt’ay kamachisqakunata: ama suwankichu, nitaj qhariwarmi kawaytapis phirinkichu, ama llullakuychu, runa masiykita ama wañuchinkichu, tatayki mamaykita jatumpaj qhaway."

Hombre: "Tukuy chayta wawa kasqaymantapacha junt’anipuni."

¿Qan chay kikinta kutichiyta atiwajchu karqa Jesuspa nisqanmanqa?

Jesús: "Jina chayqa, tukuy tiyapuyniykita vendespa wajchasman qopuy, chanta qhatiwanki."

Chayta uyariytawanqa, chay wayna llakisqa nimata parlarispa qhepakusqa, imaraykuchus manchay qhapajpuni kasqa. Llakisqa ripusqa, Paypajqa qhapaj kay aswan kasqan Jesústa qhatinamanta, chanta wiñay kawsaymanta nisqapis.

Niña: "¿Manachu qhapaj kaspa Jesúswan puriy atinman?"

Atimpuni á, tapuyqa: ¿imataj aswan importanterí? Chayta yacharinapaj uj iamta ruwasunchej.

Niña: "¿Imapajtaj allin kay velarí?"

Jesuswan kikinchakun, pichus laqha mundopaj k’anchay kajwan.

Niño: "¿Jap’ichiyta atiymanchu?" (ruido de prender fósforo)

Niña: "Chayqa, sumajta k’ajarin."

¿Imataj kanman sichus uj 10 dólar qolqeta chay velaj ñawpaqenman churayman chayrí?

Niña: "Qolqe tapaykunman k’anachata á."

Niño: "Aaa, yachaniña. Chay waynapajqa qolqen ñawpajpi kasharqa, Jesústaj qhepampiraj kasqa."

Niña: "Chaytaj Jesúsmanta t’aqarqa ari, í."

Jinapis chay kawsayqa ujinataj kanman karqa. Kunan qolqeta velaj qhepanman churasaj má.

Niño: "Kunantaj Jesús ñawpajta jamun, chanta qolqeta velaj k’anchaynin k’anchaykun."

Icharí, ajinaraj kanan tiyan. Chay waynuchoj kawsaynimpirí qolqenpuni ñawpajpi kasharqa, chayraykutaj wiñay kawsayninta chinkachirqachu kampis.

¡Chayllapi tukurpakun waynaj kawsayninmantaqa arí!

Ujta niyta munayki, qampa kawsayniykipi Jesús kawsakusqaykeqa kusikuypipuni tukukuchun. Kunan t’ukuriy má, ichachus imapis kawsayniykipi Jesusmanta ñawpajpiraj kashan, waturikuy má.


Personajes: Relator, hombre, Jesús, niño, niña

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)