STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 087 (I don’t want to live any more)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

87. Manaña kawsayta munanichu


Colegiopi libretasta calificacionesmanta jaywashajtinku, Simonaqa manchay kusisqa kashasqa. Sumaj notasninta jap’isopa tatan mamanman rikuchinampaj imata jina suyashasqa. Robertotataj mana, alliywan wakichikusqa clases tukukojtin.

José: "Yú Roberto, ¿kunan tarde bicicletanchejpi barrancos chay chayman ririna?"

Roberto: "Mana, mana ganasniyoj kashani."

José: "¿Ama jina kaychu á. Chayri escuelapichus puñoj qhepakunki?"

Roberto: "Sapayki ripuy, mana noqa wasiyman riyta munanichu. Matemáticapi unota orqhokusqani, gramáticapipis unollatataj. Chayta Tatay rikuspa wañuchiwanqa, aswampis noqa wañuchikusaj. Manña kawsayta munanichu, nimata atinichu, tukuytaj chejnikuwanku."

José: "Chaytachu kunan niwaj, tatayki munakusunki. Sapa kuti chay jina valorniyoj imakunata rantipusonkeqa."

Roberto: "¿Tatay? Payllamin munakun á, imachus ruwanantawan ima munakun. Nimata, nipitapis aswanqa."

José: "Noqaj tataypis manapunitaj manchay sumaj ninapaj jinachu. Pantaykojtiyraj cuenta qokun, chaypiraj loco jina qhaparin. Arí, chayqa manapuni allinchu… maskha kutitachus noqapis wañuchikuyta munaspa purerqani."

Roberto: "¿Kunarí?"

José: "Yachaniña Jesúsqa noqawampuni kashasqanta á. Pay munakuwan, pantashajtiypis munakullawampunio. Paymanqa mana sumaj calificacionta rikuchinay kanchu. Payqa kawsaqey, manapis rikunichu, creenitaj noqawampuni kashasqanta. Mana rikuchinaychu tiyan kallpayoj wawa kasqaytaqa, Paywanqa waqanipis. Chaytaj allinqa, amapis creewaychu."

Roberto: "Sumaj suerteyoj kankeqa, noqallapis ajinata creeyman."

José: "Munanki chayqa, chaymanta parlallasunmampuni barrancosman rispaqa. ¿Munankichu wasiykiman compañanasuyta? Tatayki noqawan rejsiyki ichas mana phiñakunqachu."

Roberto: "Arí, k’acha amigopuni kanki."

José: "Chanta manaña clasesninchej kajtin, iskayninchej estudiasunman ama qonqanapaj."

May k’acha kasqa Joséqa wasinkama compañasqa kasaqentaqa. Chaywampis Roberto manapuni allinchu kasharqa. Mana yuyasqantaj karpasqa wasinman chayajtinqa, manachá tatan phiñakusqachu calificacionesmanta libretanta rikuspaqa. Yuyarikusqa ima paypis mana allin notasta colegiopi orqhosqanmantapis.

Tatamamakunachus sumaj notasta suyankuman chay, mana allinkuna kanmampuni.

Jinapis Jesúscristoqa mana jinachu, imaynachus kanchej jinata munakuwanchej. Munakusunki allin imakunata ruwajtiyki, mana atejtiykipis, yachantaj wakin imakunata mana atisqaykitaqa. Imachus manapuni atikoj jina qampaj chaytapis yachallantaj. Yanapasuyta munampuni, chayrayku, kallpachakuy tukuy sonqotaj confíakuy Paypeqa.

Mana nisqaykichu Jesúswanqa sumaj alumno kanykitachu, chaywampis yanapasunqapuni sumajta examentapis qonaykipaj. Pay qosunkiman yachakuyman aysakoj sonqota jinataj tukuy imata allinta apaykachanaykita.

Anímakupuni Jesucristopi confíakuyaqa. ¡Jesúswanqa atinki astawan imatachus yuyasqaykimantapis!


Personajes: Relator, José, Roberto

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)