STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 022 (Chariot of fire to heaven 7)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

22. Uj ninalawraj carreta cieloman ripun 7


¿Yuyankichu profeta Eliasta chinkasqa kashajtin maytapuni kask’asqankuta, manaraj unaychu willarqayki í? Manapuni pipis yacharqachu maypichus kashasqanta, chinkasqallapuni kasharqa.

Relator: "Eliseo, qan sumaj kawsaqen karqanki, ¿yachankipuni maypichus Elias kashasqantaqa?"

Eliseo: "Ari, noqa yachani."

Relator: "Kusisqasina kashankeqa. Waj, willawaj má."

Eliseo: "Yuyashallanipuni imaynatachus Elías llojsisqantaqa, payqa mana munasharqapischu. Noqataj compañarqani kawsaqey kasqanrayku. Mana paywan rinayta munashajtimpis, mana qhepakuyta munaspa rerqanipuni. Ñanta rishajtiykutaj uj Diospa kachasqanwan tinkurqayku, paytaj niwarqa: ¿yachankichu kunallantawanña Elías qanwan kashasqanta?" Nispa.

Relator: "Waww, chanta qan ¿ima nirqankitaj chayta uyarispari?"

Eliseo: "Noqa yacharqaniñapuni, nerqanitaj ama chaymanta parlanankuta. Ñanta rillarqaykupuni Jodán mayu kantuman chayanaykukama, yakuqa manchay askha karqa, nitaj uj puentepis karqachu chimpanaykupajqa. Jinallapi Elíasqa poncho jina mantonta jap’ispa mayt’uykorqa, chaywantaj yakuta wajtarqa, chay mayupi yakutaj iskayman t’aqakorqa puraj ladoman. Jinataj mayuta ch’aki pampata jina chimparqayku.

Relator: "Umm, ¿chejqapunichu chay nishanki jina karqa?"

Eliseo: "Ari, noqa qhawasharqani. Kikimpi t’uku qhepakorqani, chay jina atiyniyoj Dios kasqanmanta, pichus manchay jatuchej imakunata ruwan, mayqen runanejllatapis chaymanta. Chanta jinata purispallapuni Diosmanta parlayta qallarirqayku, chayllapi uj t’ukuna ima kallarqataj, chayta nisina creewankimanchu. Ujllata janaj pachamantapacha uj carro, nina larwarishaj jurayk’amorqa, caballospis nina larqarishajllataj. Chaypeqa nimaniyta atispa, tekapacha qhawarqani imaynatachus Elías chay nina larwashaj carroman llojsispa janaj pachaman ripusqanta. Uj chhikanta qhaparirqanitaj, manañapuni ujtawampis rikorqanichu. Tata Dios pusakaporqa Elíasta janaj pachaman chay jina k’achata."

Relator: "Chayraykucha nipí tarirqankuchu, pachis tapuykunaman kutichiwasqaykumanta Eliseo, k’achapuni kanki. Chayqa pakasqa jina kajqa, sut’inchasqaña."

Yachasqa kasqanman jina wañuylla runata chinkachin kay pachamantaqa, jinapis mana chaykamachu; imaynata, mayk’ajchus kawsayninchej tukukunanqa. Aswatawan llakikunapajqa, maypitaj kasunchej wañuymanta qhepamanrí. Elíasqa Diostatawan kashan, imaraykuchus Dioswampuni kawsarqa, Bibliapi uj chijllay nin: Pichus kawsashaspa Jesusman qayllaykojqa, Dioswan khuska wiñay kawsayniyoj kananta; pitajchus kawsashaspa mana Jesusman qayllaykojrí, mana chay wiñay kawsayta jap’enanta nin.

Qhepan tinkuyninchejpi willasqayki, imaynatachus Pedro Jesucristowan kawsayta qallarerqa chaymanta, chaykamallaña.


Personajes: Relator, Eliseo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)