STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- listen to AUDIO

FORM: -- act in a PLAY -- listen to AUDIO

TINGOG SA MGA DRAMA -- pamati ug maayo, kay si Hesus nahigugma kaninyo!

Mahinamong Tingog sa mga drama alang sa mga bata

Alang sa Tingog sa Drama: 010 -- 020 -- 030 -- 040 -- 050 -- 060 -- 070 -- 080 -- 090 -- 100 -- 110 -- 120 -- 130 -- 140 -- 150 -- 160 -- 170


001 -- Si Hesus nahigugma sa mga bata:
002 -- Ang makusog nga unos:
003 -- Pasaw sa baboy o pagkaon sa bangkete:
004 -- Ang mga pag-ampo makahimo sa mga milagro:
005 -- Ang Ginoo nahigugma kanimo:
006 -- Siyam ngadto sa Usa:
007 -- Ang madaugong kilid:
008 -- Ang linog sa tungang gabii:
009 -- Siya miabot ug Siya mobalik:

010 -- Ang pasulit sa Pasko:
011 -- Si Hesus natawo:
012 -- Kalipay nga nagpabilin kanato:
013 -- Mga gasa alang kang Hesus:
014 -- Usa ka sagpa alang sa Hari:
015 -- Ang naluto nga Bibliya:
016 -- Nawala nga walay makasubay 1:
017 -- Maisugon kaayo 2:
018 -- Pamahaw matag dala sa eroplano 3:
019 -- Kinsa ang tinuod nga Ginoo 4:

020 -- Nagpadayon pagdagan 5:
021 -- Ang sala nagsugod sa gamay 6:
022 -- Karuwahe sa kalayo paingon sa langit 7:
023 -- Si Pedro nagsugod pagkabag-o 8:
024 -- Labing mayo:
025 -- Ang labing subo nga estorya:
026 -- Usa ka higala nagbudhi kang Hesus:
027 -- Si Hesus namatay sa krus:
028 -- Ang unang Pagkabanhaw:
029 -- Luyo sa siradong mga pultahan:

030 -- Pagtagbo kang Hesus:
031 -- Ang alarma sa uma:
032 -- Ang Ginoo ba motubag sa matag pag-ampo:
033 -- Panamilit gikan sa bukid:
034 -- Ang labing mahinungdanon nga pangutana:
035 -- Ang panagtagbo sa Jerusalem:
036 -- Ang ilhanan sa gugma:
037 -- Paglukso uban sa kalipay sa alas 3 ang takna:
038 -- Usa ka gabii sa prisohan:
039 -- Ang pagbato ug ang purongpurong:

040 -- Ang gamayng sakayang linayagan:
041 -- Ang Pangulo ug si Hesus:
042 -- Tifam, ang anak nga babaye sa tambalan 1:
043 -- Maayong Balita 2:
044 -- Ang tambalan nagyamyam 3:
045 -- Ang katalagman 4:
046 -- Unsaon nga mahimong anak sa Dios 5:
047 -- Ang nagtuyo pagsunog 6:
048 -- Ang gamay nga tawo – dakog limbong:
049 -- Ang maayong magbalantay:

050 -- Pagbantay ang kakuyaw sa pagdahili:
051 -- Duha ka mga gasa:
052 -- Walay talamdam sa Hawaii:
053 -- Ang kasina adunay makalilisang nga mga sangputanan 1:
054 -- Ang usa mihilak, ang uban mingisi 2:
055 -- Ang inosente napriso 3:
056 -- Ang Ginoo wala makalimot ni bisan kinsa 4:
057 -- Gidala nga bihatg sa Ehipto 5:
058 -- Ang Ginoo nagpahimutang sa tanang butang sa husto 6:
059 -- Mga luha sa Pasko 1:

060 -- Ang Pasko – lahi kaayo 2:
061 -- Ang bag-ong bitoon 1:
062 -- Sa kataposan ngadto sa tumong 2:
063 -- Ang nadiskobrehan ni Sammy:
064 -- Nagpadayon ug dagan:
065 -- Nawala sa tulo ka adlaw:
066 -- Siya sa kataposan ania na:
067 -- Pamatuod ni Hesus:
068 -- Ang pasundayag 1:
069 -- Ang pasundayag 2:

070 -- Ang iyang bili niini:
071 -- Ang timaan sa pagtugyan sa imong mga kabalaka:
072 -- Ang pagbati diha sa dagat:
073 -- Nakurat diha sa klasehanan 1:
074 -- Ang pagbunal sa inosente 2:
075 -- Ang espisyal nga mga teleskopyo:
076 -- Tulo ka bakak diha sa usa ka gabii:
077 -- Ang lubnganan walay sulod:
078 -- Si Lou Ling naghimo ug desisyon:
079 -- Bililhon kaayo:

080 -- Ang bayronon alang kang Mama:
081 -- Ang tawo nahulog sa dagat gikan sa barko 1:
082 -- Ang espisyal nga submarine 2:
083 -- Ang pagsulay kang Daniel 1:
084 -- Ang misteryosong damgo 2:
085 -- Ang milagro sa nagkalayong hudno 3:
086 -- Ang pag-ampo gidili 4:
087 -- Dili na ako gusto nga mabuhi pa:
088 -- Ang dako nga paindigay sa pangutana:
089 -- Si Ringu diha sa lumba sa toro 1:

090 -- Ang nasuko nga magtutudlo 2:
091 -- Kinsa ang kawatan 3:
092 -- Ang tigre nga mokaon ug tawo 4:
093 -- Ang saad sa Kurku 5:
094 -- Ang daotan nga konsensya 6:
095 -- Dili ako makakita kaniya:
096 -- Ang akong mga ginikanan nagbulag:
097 -- Si bisan kinsa ang dili mamati 1:
098 -- Mga silot ug mga saad 2:
099 -- Pasulit sa Safari:

100 -- Apil kanamo:
101 -- Maayong pagkatago 1:
102 -- Nadayag ang natago 2:
103 -- Ang tingog sa dili makita 3:
104 -- Nagpagahi si Paraon 4:
105 -- Ang ilhanan sa pultahan 5:
106 -- Ang kataposan sa linya 6:
107 -- Ang mga sumangil sa bakol:
108 -- Ang Bibliya ni Bela:
109 -- Kinsa ang kawatan:

110 -- Otso anyos lamang ug nahimo nang Hari:
111 -- Ang saad mao ang saad:
112 -- Salamin sa kamatuoran:
113 -- Ang inyo bang Ginoo makahimo sa tanang butang:
114 -- Ang anghel miabot:
115 -- Ang labing dako nga regalo sa Pasko:
116 -- Ang espisyal nga Christmas tree ni Bill:
117 -- Ang subo nga panumduman sa Pasko 1:
118 -- Ang balsa nahagsa 2:
119 -- Si Danny nahulog 3:

120 -- Ang bag-ong miabot 4:
121 -- Ang mga agianan sa niebe 5:
122 -- Ang kinabuhi ni Pedro anaa sa kakuyaw:
123 -- Ang mikalagiw:
124 -- Ang labing maayong magtatambag 1:
125 -- Ang makamay nga pana 2:
126 -- Haduol kaayo- ug bisan pa halayo kaayo:
127 -- Ulahi na:
128 -- Wala nay kauhaw:
129 -- Si Shabola gikan sa Habagatang Africa:

130 -- Ang Dios gugma:
131 -- Ang silot sa kamatayon alang sa Anak sa Dios:
132 -- Ang isda ug mga pangutana sa dihang namahaw:
133 -- Tulunghaan sa kinabuhi 1:
134 -- HUNONG 2:
135 -- Ang iskedyul 3:
136 -- Ang unang tabang 4:
137 -- Ang ilhanan sa destinasyon 5:
138 -- Ang makalilisang ng aksidente 1:
139 -- Ang imbitasyon sa Hari 2:

140 -- Ang tahas nga damgo 1:
141 -- Mibangon sa alas sinko ang takna sa kabuntagon 2:
142 -- Tawong laglagonon 3:
143 -- Sama sa Intsek 4:
144 -- Nahigugma kayod 5:
145 -- Kon ako adunay 1000 ka mga kinabuhi 6:
146 -- Ang mga batong nagsulti 1:
147 -- Walay malisod alang sa Ginoo 2:
148 -- Ang labing malisod nga pagsulay 3:
149 -- Kini malisod alang kang Inam 1:

150 -- Maisugon kaayo 2:
151 -- Ang mga ulo sa asno mahal kaayo 1:
152 -- Ipasa kini 2:
153 -- Ang yawa ba anaa 1:
154 -- Si Hesus ang mananaog 2:
155 -- Dili makahilabot 3:
156 -- Ester - ang bitoon sa Sidlakan 1:
157 -- Si Ester nagrisgo sa iyang kinabuhi 2:
158 -- Ganti alang kang Marduqueo 3:
159 -- Si bisan kinsa ang magkalot sa usa ka bangag 4:

160 -- Nganong gitugotan kini ni Hesus 1:
161 -- Ang patay ba mabuhi 2:
162 -- Ang detektib nangita ug mga kauban nga magbubuhat:
163 -- Ang sekreto sa mga kakahuyang Ihalas 1:
164 -- Ang nawala nga karnero 2:
165 -- Ang sekretong dapit nakita 3:
166 -- Kinahanglan ba si Terry mamatay 4:
167 -- Labing maayong ideya, Ante Margret 5:
168 -- Ang tanan maayo uban ni Terry 6:
169 -- Wala ako sa Halloween 1:

170 -- Wala ako sa Halloween 2:

www.WoL-Children.net

Page last modified on May 02, 2024, at 07:25 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)