STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 110 (Only 8 and already King)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

110. Otso anyos lamang ug nahimo nang Hari


(tingog sa kagubot) Panagkunsabo batok kang Haring Amon.

Ang iyang ngalan nagpasabot nga matinud-anon ug kasaligan. Apan siya dili. Dili ilabi na diha sa relasyon sa Dios. Siya nagsimba sa mga porma nga gihimo gikan sa kahoy ug bato. Ang pagsimba ug dios-dios usa a makalilisang pag-insulto sa Dios.

Alagad: “Ato siyang patyon. Siya anaa sa iyang lawak.“

(tingog sa pag-abli sa pultahan, kagubot, hilak)

Si Haring Amon gipatay sa iyang kaugalingong mga alagad. Ug ang iyang anak nahimong bag-ong Hari.

Nakadungog ba kamo mahitungod kang Josias? Siya nahimong Hari sa dihang siya otso anyos pa ang panuigon.

Siya ba mahimong mag-insulto sa Dios sama sa gihimo sa iyang amahan? O siya mahimong mahigugma sa Dios?

Ang Bibliya naghulagway sa paagi nga ang iyang kinabuhi kahibulongan: Si Josias naghimo unsa ang makapahimuot sa Dios.

Kini ba usab naghulagway kanimo? Kini usab mahimong imong lagdaanong pulong, tungod si Hesus nagpasaylo sa tanan natong gibuhat nga dili makapahimuot sa Dios. Kamo mahimong mangayo Kaniya sa pagpasaylo kaninyo.

Siya makadungog kaninyo.

Si Josias nahigugma sa Dios. Ug sa dihang siya mihingkod, siya naglumpag sa mga dios-dios diha sa tibuok nasod. Ang tanang butang nga nakapasuko sa Dios gilaglag.

Dili ba kinahanglan usab nga ikaw maghinlo sa tanang butang diha sa imong kinabuhi? Ang hugaw nga mga talan-awon ug mga magasin?

Ang butang ilalom sa higdaanan ug sulod sa inyong lawak tipiganan nga nakapasuko sa Dios?

Si Josias naghan-ay sa tanang butang. Siya kinabubut-on nga naghimo niini tungod siya nahigugma sa Ginoo.

Josias: “Tan-aw lang didto sa templo. Ang panagway sa balay sa Ginoo sama sa usa ka tinambak. Kini usa ka insult sa atong Ginoo. Magpalit sa materyales sa gambalay ug sugdan sa pagtrabaho.” (kasaba sa pagtukod)

Pari: “Tan-awa kung unsa ang akong nakaplagan. Didto sa luyong suok ang mga linukot nga basahon. Dali atong dad-on kini kang Haring Josias.”

Ang Pulong sa Dios. Ang Bibliya, gibutang sa suok. Dili kahibulongan nga ang Dios walay unang dapit sa ilang mga kinabuhi.

Pari: “Haring Josias, nakaplagan namo kining mga basahon nga linukot didto sa mga tinumpag.”

Haring Josias: “Basahag kusog kanila.”

Ang Hari nakadungog unsay gihimo sa Ginoo niadtong wala mahigugma Kaniya sa bug-os nilang kasingkasing.

Nakuratan, siya milingkod sa yuta ug misugod paghilak. Siya nasubo kaayo nga ang iyang mga katawhan nakapasubo pag-ayo sa Dios.

Sa wala madugay human niini, ang Ginoo misulti kaniya.

Would you have accepted this invitation?

Ginoo: “Akong silotan kining siyudara. Apan tungod kay ikaw nahigugma Kanako. Ako magapahigawas kanimo.”

Si Haring Josias mi-imbitar sa mga bata ug mga hamtong sa usa a serbisyo, ug naghangyo kanila sa paghigugma sa Dios ug paghatag Kaniya sa unang dapit sa ilang mga kinabuhi.

Mahimo bang dawaton ninyo kining imbitasyon?


Mga Tawo: Tigsaysay, alagad, Josias, pari, tingog sa Ginoo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)