STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 002 (The storm rages)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

2. Ang makusog nga unos


Sa kalit lang ang usa ka kusog nga unos niabot (mga tingog: unos, dalugdog, ulan).

Ang mga balod mihapak batok sa sakayan ug gituya-tuya kini.

Ang unos mapintas. Ang mga kaubanan gikupot-an ang bugsay nga mas hugot. Ang mga tawo nahadlok tungod sila nasayod unsa kakuyaw ang maong unos sa Dagat sa Galilea. Usab ang usa ka balod miguba ngadto sa sakayan. Ang unos nagngulob ug ang dagat midahunog. Sila ba kaha maluwas?

Ang ubang mga tawo nga nagsakay mga mangingisda. Sila aduna nay kasinatian sa maong panahon, apan kining bagyo mas grabe kay sa ubang laing bagyo nga ilang nasinati.

Mga Disipulo: “Tabang! Malunod kita!”

Samtang sila nakigbisog alang sa ilang kinabuhi, si Hesus naghigda diha sa likod sa sakayan – ug natulog!

Sa labing daotang punto sa unos sila midagan kang Hesus ug misinggit:

Mga Disipulo: “Hesus! Dili ka ba magpakabana kon kami malunod? Kinahanglan imo kaming tabangan? Hapit na kami malunod!”

Kang kinsa kamo motawag sa dihang ang mga balod sa kahadlok ug kabalaka moguba ngadto sa inyong sakayang-kinabuhi?

Si Hesus mao ang Ginoo sa tanan. Siya mibarog ug misinggit didto sa hangin.

Hesus: “Hunong!”

Diha-diha dayon ang hangin mihunong ug kini naghinay-hinay sa paghilom. Kini mao ingon nga daw walay unos nga nahitabo.

Ang mga disipulo nahibulong niining milagro.

Mga Disipulo: “Kinsa ba kini si Hesus? Bisan pa ang hanging ug ang mga balod mituman Kaniya!”

Si Hesus mao ang Ginoo: Ginoo ibabaw sa tanang kinaiyahan ingon man usab sa sakit ug daotang mga espiritu. Ug si Hesus mao ang Ginoo ibabaw sa kamatayon.

Walay sama Kaniya, ug walay usa nga mahimong makabuhat kon unsa ang Iyang gibuhat.

Ang mga disipulo naghunahuna nga sila, ang sakayan ug si Hesus mahimong malunod.

Hesus: “Hain na ba ang inyong pagtuo? Nganong nahadlok kamo?”

Sila adunay pagpangutana sa ilang mga kaugalingon sa samang pangutana nga gipangutana ni Hesus kanila.

Si Hesus mao ang Ginoo ibabaw sa mga balod diha sa inyong kinabuhi.

Pakigsulti uban Kaniya mahitungod sa mga balod sa imong pagkinahanglan, kabalaka, mga problema sa tulonghaan, og sa sakit.

Si Hesus mao ang Ginoo, mao nga dili ka mahadlok, hinoon mosalig Kaniya.


Mga Tawo: Tigsaysay, mga disipulo, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:17 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)