STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 049 (The good shepherd)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

49. Ang maayong magbalantay


Sa usa ka panahon nga milabay ako nagmaneho didto sa dalan. Akong nakit-an ang maanindot nga mga kakahoyan sa Palatine, mga parasan ug mga uma, ug unya ako nakadiskubre sa usa ka panon sa mga karnero.

Nakahibalo ba kamo nga ang mga karnero dali kapoyon ug nga sila dili makapanalipod sa ilang kaugalingon?

Nakahibalo ba kamo nga ang mga karnero walay bisan unsang pasiuna nga pahibalo? Sila mahimong dili gayud makakaplag sa ilang dalan pauli sa balay sama sa mahimo sa mga iro o kabayo, pananglitan lang. Ang karnero magkinahanglan kaayo sa usa ka magbalantay kinsa mahimong manguna kanila ug manalipod kanila ug mag-amuna alang kanila. Ug nagkinahangkan usab kita, niini.

Sa matag higayon ako makakita sa mga karnero, kini moabot sa akong hunahuna unsa ang giingon ni Ginoong Hesus.

Hesus: “Ako ang maayong Magbalantay. Ang akong mga karnero makadungog sa akong tingog ug sila mosunod Kanako.”

Siya ang maayong Magbalantay ug kita ang mga karnero.

Si Hesus misulti sa sugilanon mahitungod kanila sa makausa pa.

(Background tingog sa mga karnero)

Hesus: “Ang magbalantay adunay 100 ka mga karnero. Siya nangulo kanila ngadto sa berde nga sibsibanan ug presko nga tubig. Sa dihang moabot ang ihalas nga mga mananap, siya makakita sa kakuyaw diha-diha dayon ug panalipdan ang panon. Ang mga karnero luwas sa dihang sila magpabilin duol sa magbalantay. Sila nagbuhat sa maayo. Sa gabii na, ang magbalantay mangulo kanila sa puloy-anan ug ihapon kon silang tanan anaa ba sa: 97,98,99. 99 lamang? Usa ka karnero nawala! Kini milakaw sa iyang dalan ug nawala.

Walay mahimo ug gikapoy, kini mosinggit alang sa tabang. Hinumdomi: ang mga karnero kon walay usa ka magbalantay mawala. Apan ang magbalantay mingawon sa karnero ug pangitaon kini hangtod siya makaplagan diha sa ilawom sa kasagbotan. Malipayon, iyang gipas-an ang karnero sa iyang abaga ug gidala kini pauli sa balay. Karon ang karnero luwas na ug wala maunsa.

Kining usa ka karnero mahinungdanon ngadto kaniya. Siya nangita alang niini ug nakaplagan kini. Ug siya nahigugma niini.”

Si Hesus mao ang maayong Magbalantay.

Nakaila ba kamo sa Iyang tingog? Nagsunod ba kamo Kaniya?

Uban ni Hesus kamo luwas ug dili maunsa. Siya naghatag kanato kon unsa ang atong kinahanglan. Siya mao kanunay ang uban kanato ug dili gayod kita biyaan nga mag-inusara sa dihang kita anaa sa kasamok. Bisan pa niana, daghang mga tawo naglakaw palayo gikan kaniya ug molakaw sa ilang kaugalingong dalan hinoon.

Inyo bang mahanduraw nganong sila buot maghimo niini?


Mga Tawo: Tigsaysay, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:52 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)