STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 117 (Sad Christmas memory 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

117. Ang subo nga panumduman sa Pasko 1


Nagsalibay ug nagbiyo si Annette sa iyang higdaanan. Sa kalit lang siya makahinumdum. Pasko karon! Uban nianang hunahuna siya nagsumikad pagbangon sa higdaanan.

Annette: “Dany! Danny, asa ka?”

Danny: “Pagdali adto sa atubangang pultahan, Annette.”

Annette: “Unsay imong gihimo sa gawas? Mahimo kang magsakit.”

Danny: “Annette, ania si Santa Claus! Ug ikaw nag-ingon nga siya dili mahimong makahimo niini alang kanato diha sa mga bukid. Apan ako sa gihapon nagsul-ob sa akong pulang sinelas sa gawas, ug tan-awa! Siya nagdala kanako sa usa ka butang.”

Si Annette nakakita niini. Usa ka puti-nga nieve nga iring migakos diha sa humok nga sinelas. Gidala kini ni Danny sa balay.

Danny: “Ako kini nganlan Snow White. Ako nalipay kayo.”

Gihatagan ni Danny ang iring ug init nga gatas ug si Annette naglingkod sa tumba-tumba nga bangko sa iyang Lola ug nagtan-aw kanila. Santang naglantaw, siya naghunahuna mahitungod sa Pasko lima katuig ang milabay.

Unya siya mga siete anyos ang edad ug gitugotan sa pag-adto sa simbahan uban ang iyang silingan ug ang iyang anak nga lalaki. Kini maanindot kaayo nga makadungog sa kanta ug mamati sa pastor sa pagsulti mahitungod sa gamayng bata nga si Hesus. Apan siya dili makaagwanta kang Lukas, ang hangol nga batang lalaki uban sa alkitran nga kaitom sa buhok. Siya mihangyo sa ginger cookie ni Annette. Apan siya wala mohatag niini ngadto kaniya. Dili gayod! Unya siya nagpriso kanako pinaagi sa nieve ug miuli balik sa balay. Siya naglantaw sa unahan sa gabii sa Pasko. Apan sa dihang siya nakakita sa masulub-ong nawong sa iyang amahan, siya nahibulong.

Annette: “Si Mama ba mas grabe?”

Amahan: “Oo, Annette, siya masakiton kaayo. Siya nangita kanimo?”

Sa hilom, si Annette miadto sa iyang higdaanan. Siya dili gayod makalimot sa gisulti kaniya sa iyang inahan diha sa luya niyang tingog.

Inahan: “Annette, Aduna akoy gasa alang kanimo. Kini usa ka batang lalaki. Atimana siya ug maayo.”

Ang bata gikuha ni Annette. Unsay buot ipasabot niini? Unya, ang iyang amahan miduol kaniya.

Father: “Annette, ang imong Mama dili na gayod uban kanato. Siya magsaulog sa Pasko didto sa langit. Siya nasayod nga siya mamatay ug maoy hinungdan nga siya naghatag kanimo sa gamayng manghod nga si Danny.”

Si Annette mihilak sa iyang kaugalingon sa pagkatulog diha sa mga bukton sa iyang amahan. Kini usa ka masulob-onng adlaw sa Pasko.

Lawom ang gihunahuna ni Annette nga siya wala makamatngon nga ang iyang Lola misulod sa lawak.

Danny: “Lola, Pwede imo kaming sultihan mahitungod sa langit?”

Si Danny gigahanan niini sa dihang si Lola nagsulti mahitungod sa kahibulongang dapit diin didto wala nay mga luha.

Apan sa kasingkasing ni Annette, ang panagbangi uban ni Lukas anaa gihapon. Wala nay lawak alang kang Hesus. Mao kini ang hinungdan nga ang tanang butang nahimong mas grabe.

Kamo makadungog unsa ang nahitabo sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Annette, Danny, amahan, inahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)