STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 040 (The small sailboat)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

40. Ang gamayng sakayang linayagan


Ang bakasyon sa kataposan niabot! Si Jeff adunay paglantaw sa unahan alang niining sa taas nga panahon. Siya gusto sa pagkatulog ug adunay daghang panahon sa iyang paglingaw-lingaw.

Siya nagtrabaho nga madasigon alang sa mga adlaw paghimo sa usa ka sakayang linayagan. Siya bisan pa gitugotan sa pag-adto ngadto sa buhatan sa iyang amahan. Ang kataposang butang nga iyang gihimo mao ang pagpintal sa baroto uban sa pula ug asul nga pintora, ug diha sa tulo ka mga palo siya nagbitay sa usa ka puti nga layag. Siya milakaw nga mapagarbohon uban sa gamay nga baroto ngadto sa baybayon ug gitugotan nga gipaanod–anod ngadto sa balod. Siya wala makita nga usa ka grupo sa mga batang lalaki nga nagbantay ug nagpaduol ngadto kaniya.

Batang Lalaki: “Ikaw ba naghimo niana nga butang sa imong kaugalingon? Amo kining kuhaon ug pasagdan nga maglawig.”

Sa wala pa si Jeff makasulti bisan sa usa ka pulong, siya gitulod ngadto sa mga sagbot sa dagat. Sa panahon nga siya nakabalik, ang grupo nawala na, ug apil ang iyang sakayang linayagan.

Siya milakaw balik sa balay, nga naghilak.

Amahan: “Ako magpalit kanimo sa usa ka sakayang linayagan.”

Jeff: “Apan pa, gusto kaayo nako kadtong akong gihimo sa akong kaugalingon.”

Milabay ang mga semana. Usa ka adlaw si Jeff nakakita sa usa ka sakayang linayagan didto a bintana sa tindahan.

Jeff: “Pa, mao kana ang akong sakayang linayagan!”

Amahan: “Nakahibalo ba ikaw sa segurado gayod?”

Jeff: “Oo, Segurado ako. Wala ka kakita sa marka sa dulong?”

Si Jeff midagan paingon sa tindahan og mipadulong sa tindera:

Jeff: “Kining sakayang linayagan wala nimo gipanag-iya. Kini akong gipanag-iya.”

Ang papa ni Jeff mipasabot sa tanang butang ngadto sa nakalitan nga babaye. Sa dihang siya natapos na, ang babaye miingon.

Tindera: “Akong gipalit kining sakayang linayagan gikan sa usa ka grupo sa mga batang lalaki. Maghimo akog sabot: Ibaligya ko kining sakayan linayagan sa kantidad sa akong pagpalit.”

Si Jeff miuyon ug mibayad alang sa maong sakayang linayagan nga siya mismo ang maghimo.

Siya miingon sa pagpauli padulong sa balay:

Jeff: “Gamay nga sakayang linayagan, karon naangkon ko ikaw sa makaduha. Una ako naghimo kanimo, ug ikaduha, ako nagpalit kanimo.”

Amahan: “Ikaw ba usab nahisakop sa Dios kaduha?

Jeff: “Nganong kaduha man?

Amahan: “Ang Dios naghimo sa tawo, apan unya ang tawo mipalayo gikan sa Dios tungod sa sala. Sa dihang si Hesus namatay didto sa krus, Siya nagbayad uban sa Iyang kinabuhi nga kita buot mahisakop sa Dios pag-usab.”

Jeff: “Ug unsang pamaagi ako makahibalo kon ako nahisakop sa Dios sa makaduha?

Amahan: “Pangayoa kang Hesus nga pasayloon kamo alang sa tanang ninyong mga sala, ingna Siya sa pagsulod ngadto sa inyong kinabuhi, ug unya kamo mahimong anak sa Dios. Ingon nga anak sa Dios, kamo nahisakop ngadto Kaniya sa makaduha.”


Mga Tawo: Tigsaysay, batang lalaki, Jeff, amahan, tindera

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)