STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 041 (The Chief and Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

41. Ang Pangulo ug si Hesus


Uban sa kutsilyo sa iyang kamot, ang misyonaryo misidlak ang usa ka dalan padulong sa kalasangan. Ang adlaw misubang gikan sa langit. Sa kataposan siya nakaabot sa balangay sa mga Indian. Ang Pangulo mainiton nga nag-abi-abi kaniya.

Walay puti nga tawo sukad miabot ngadto sa ilang tribo aron pagsulti kanila mahitungod kang Hesus kanhi. Ang tingog sa mga drum mitawag sa tanang nga mga Indian sa pagtigom. Ang misyonaryo nagsugod pagkalipay.

Misionaryo: “Ang Dios nagpadala kanako ngadto kaninyo aron kamo masayod unsa ang paagi aron makaadto sa langit.”

Ang Pangulo nalipay niining maayong balita. Siya mitindog ug milakaw aron sa pagkuha sa usa ka butang.

Pangulo: “Ang Pangulo naghatag sa iyang wasay ngadto sa Ginoo.”

Ug siya namati sa daghan pa.

Misionaryo: “Ang Dios nahigugma kaninyo ug gusto nga kamo moduol ngadto Kaniya. Apan ang Dios balaan ug ang inyong mga sala nagbabag sa dalan paingon Kaniya. Ang mga makasasala dili makaadto paingon sa langit.”

Kini nakahimo sa mga Indian nga masulob-on, tungod siya husto. Sila nangawat, namakak ug mipatay, ug tungod niini sila nangaulaw.

Misionaryo: “Ayaw kamo pagsubo. Ang Dios nahigugma kaninyo. Siya gusto sa pagpasaylo sa inyong mga sala.”

Nalipay mahitungod niini, ang Pangulo mitindog, milakaw palayo ug nagdala pagbalik sa usa ka maanindot nga karpet.

Pangulo: “Ang Panulo nalipay nga ang Dios nahigugma kaniya, mao nga siya naghatag sa usa ka karpet.”

Misionaryo: “Ang Dios nagpadala sa Iyang kaugalingong Anak nganhi sa kalibotan aron nga Siya mahimong magbayad alang sa mga sala sa tanang katawhan.”

Ang Ginoo dako kaayog nabuhat! Ang pangulo milakaw palayo aron magkuha sa labing bililhon butang nga iyang naangkon.

Pangulo: “Ang Pangulo naghatag sa Dios sa Iyang kabayo. Karon wala na akoy bisan unsa pa nga ikahatag sa Dios.”

Sa tinuod, wala na gayud?

Ang misyonaryo misulti pag-usab.

Misyonaryo: “Si Hesus, ang Anak sa Dios, namatay sa iyang kabubut-on didto sa krus alang sa inyong mga sala. Siya nahigugma kaninyo. Motuo kamo Kaniya ug Siya magpasaylo kaninyo sa inyong mga sala ug kamo mahimong mopaingon sa langit sa usa ka adlaw.”

Ang nawong sa Pangulo misanag.

Pangulo: “O, ako nasayod kon unsa pa ang akong ihatag sa Ginoo. Akong ihatag ang akong kasingkasing ug motuo nga Siya nagpakamatay alang kanako.”

Daghan ang uban naghimo sa samang desisyon ug mipauli nga malipayon ngadto sa ilang mga balongbalong.

Kamo ba usab gusto nga malipay diha niining paagiha? Unya sun-da ang panig-ingnan sa Pangulo nga motuo diha kang Ginoong Hesus.


Mga Tawo: Tigsaysay, misyonaryo, Pangulo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 25, 2017, at 06:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)