STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 042 (TiFam, daughter of the witch doctor 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

42. Tifam, ang anak nga babaye sa tambalan 1


Ibabaw sa mga kabukiran sa Haiti ang adlaw misubang. Si TiFam nagpuyo uban sa iyang mga ginikanan diha sa usa ka gamay ug lapukon nga payag. Sila kabus kaayo ug kanunay mahadlok sa daotang mga espiritu. Sila wala masayod sa bisan unsa mahitungog sa tinuod nga Dios kinsa nahigugma kanila ug kinsa miingon: Ayaw kahadlok kay ako mag-uban kaninyo.

Ang amahan ni TiFam, usa ka tambalan, si Orestil, misayo sa pagbangon, ug ang iyang inahan sa paghimo sa bulohaton sa balay ug magtrabaho diha sa uma. Si TiFam kanunay kinahanglan aron sa pagtabang.

Inahan: “TiFam, kami magkalot sa matam-is nga patatas ug dad-on namo sa merkado ugma. Lakaw ug pagputol ug dahon sa saging aron akong ibutang ang patatas diha sa basket.”

TiFam: “Kon akong buhaton, mahimong ako makasanina sa bag-o nga imong gisaad kanako?”

Inahan: “Atong tan-awon.”

Si TiFam mikuha sa kutsilyo ug milakaw ngadto sa plantasyon sa saging. Ang iyang higala nagdagan tabok sa uma ngadto kaniya.

Maria: “TiFam! TiFam!”

TiFam: “Maria, ugma ako makakuha sa bag-ong sanina, usa nga adunay mga pulong niini.”

Maria: “Mga pulong? Ikaw nga dili makabasa. Ako mahimong magtuon sa pagbasa ug unya ako magpalit ug usa ka butang.”

TiFam: “Magpalit ka ba sa usa ka bag-ong anting-anting gikan sa akong amahan aron ikaw mapanalipdan?”

Maria: “Dili, Ako dil na kasuot sa mga anting-anting. Kami nahimo nang mga Kristohanon ug kami molakaw sa pagpalit sa Bibliya.”

TiFam: “Maria, nabuang ka na! Ang daotang mga espirtu dili gusto niana. Ikaw mahimo masakit.”

Maria: “TiFam. Dili na ako mahadlok. Si Hesus mao ang mas kusgan kay sa daotang mga espiritu. Siya miingon: Ayaw kahadlok kay ako mag-uban kaninyo. Si Victor nagsulti kanamo niini gikan sa Bibliya.”

TiFam: “Kana mga bakak, tanan bakak.”

Si TiFam nagkupot nganha kaniya sa iyang anting-anting ug midagan palayo.

TiFam: “Mama, si Maria wala na magsul-ob sa usa ka anting-anting tungod sila mahimo nang mga Kristohanon.”

Ang mga Kristohanon mao ang mga tawo kinsa nahisakop ngadto ni Hesus ug sa maong hinungdan, dili na gayud gusto nga adunay bisan unsa nga may kalabotan uban sa mga anting-anting, ang zodiac, ang horoskopyo o ang mga patuotuo. Ang Ginoo nagdili niining mga butang diha sa Iyang Pulong.

Kamo ba nagsalig niining mga matang sa mga butang, o mahimo ba ninyo ang paghatag kang Hesus ang inyong pagsalig? Siya lamang ang makahimo sa pagpanalipod ug makatabang. Siya usab magsulti ngadto kaninyo: Ayaw kahadlok kay Ako mag-uban kaninyo.

Si TiFam wala masayod nga kita makahimo sa pag-ampo ngadto kang Hesus. Siya kanunay nagpuyo diha sa kahadlok.

Sa dihang si Orestil, ang tambalan, nakadungog nga si Maria ug ang iyang mga ginikanan nahimong mga Kristohanon, ang iyang nawong mingitngit ug unya.

Kon unsa ang nahitabo sunod dinhi niining tinuod nga estorya sa misyonaryo mahimong isugilon diha sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, TiFam, inahan, Maria

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:47 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)