STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 039 (Stoning and crowning)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

39. Ang pagbato ug ang purongpurong


Ang ika 5th nga grado maayong pagbansay ug naglantaw sa unahan ngadto sa nasudnong dula sa paindis-indis.

Ang matag usa naghimo sa iyang labing maayo. Ug sa kataposan sa seremonya, ang usa mahimong makakita sa nagdan-ag nga mga nawong niadtong nakadawat sa usa ka ganti.

Si Stan midagan sama sa usa ka kampyon. Huna-hunaa nga kon siya adunay pagsugod nga maayo, midagan sa iyang pinakakusog, gilabyan ang tanan ug sa wala pa ang linya sa paghuman, siya milingkod diha sa kilid sa mga linya ug miundang. Dili katuhoan. Si bisan kinsa ang magsugod og maayo kinahanglan modagan sa maayo ug magpadayon sa dagan.

Kini usab nagamit ngadto sa bisan kinsa mga nagpuyo uban ni Hesus. Diha sa pagtuo kini mahinungdanon sa pagsugod sa kinabuhi uban ni Hesus, apan unya kini nag-agad sa unsang paagi kita modagan ug magpadayon diha niini. Si Hesus mitabang kanato, ug Ako nakakita sa unsang paagi Siya naghimo niini uban kang Esteban. Didto daghan ang mga tawo kinsa gusto pagdani kaniya gikan sa pagtuo. Atong mabasa diha sa Bibliya nga kining mga tawo miabot ug nagsugod sa usa ka panaglalis. Apan si Esteban wala mosulod ngadto niini. Ug ang matag usa nahimong buang kaayo. Sila nagpakaylap sa mangilad nga mga bakak sa tibuok dapit mahitungod kang Esteban, ang usa ka tawo kinsa mituo sa Dios ug kinsa mitabang sa kabos. Si Esteban bisan pa adunay pagpakita diha sa korte.

Nag-sumbong: “Si Esteban nag-insulto sa Dios ug misulti sa mga butang nga batok sa balaod.”

Maghuhukom: “Kini bang akusasyon tinuod?”

Ang matag-usa mitutok kang Esteban, Ang iyang nawong midan-ag sama sa nawong sa usa ka anghel. Inay panalipdan ang iyang kaugalingon, siya nagsugod sa pagsulti kanila mahitungod kang Hesus.

Esteban: “Ang Anak sa Dios mianhi sa kalibotan. Kamo naglansang Kaniya sa krus. Apan ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa patay.”

Bisan sa korte si Esteban matinud-anon ngadto kang Ginoong Hesus. Unya siya mitutok ngadto sa langit ug miingon:

Esteban: “Ako nakakita sa mga langit nga naabli ug si Hesus nagtindog sa tuong kamot sa Dios.”

Uban niining mga pulong ang nasuko nga panon sa katawhan midasmag ngadto kaniya. Sila mibunal kaniya, og giguyog siya gawas sa lungsod ug gibato siya. Si Esteban nagpadayon ug nagpabilin nga matinud-anon ngadto kang Hesus. Sila mibato kaniya hangtod namatay. Sa wala pa siya namatay, siya nag-ampo.

Esteban: “Ginoong Hesus, Ako moanha kanimo sa langit; pasayloa sila sa ilang mga sala.”

Ang dalan paingon sa tumong malisod. Apan si Esteban nagpabilin nga matinud-anon. Ug tungod niana, si Hesus naghatag kaniya sa usa ka korona sa himaya. Mosalig kang Hesus ug ang pagkamatinud-anon kanunay angayan niini, kay ang mga kalisdanan, ang kasilag ug pagbiay-biay dili mao ang kataposang pulong. Ang labing maayo moabot pa.


Mga tawo: Tigsaysay, nagsumbong, maghuhukom, Esteban

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)