STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 082 (The special submarine 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

82. Ang espisyal nga submarino 2


Batang lalaki: “Ako maukiton sa pagtan-aw unsa ang nahitabo uban ni Jonas.”

Batang babaye: “Kon siya unta maantigo, siya mahimong namati ngadto sa Ginoo ug wala mosulay sa pagpalayo gikan Kaniya.”

Batang lalaki: “Siya wala nakakuha sa iyang mga bisti ang tanan nabasa bisan pa.”

Ang Ginoo gusto sa pagluwas – mao kana ang hinungdan nganong si Jonas gipaadto sa Ninibe.

Kini tan-awon sama sa usa ka biyahe usa ka tibuok kinabuhi ang nahuman. Kon kini dili alang sa Ginoo. Siya gusto sa pagluwas! Bisan pa kang Jonas? Ug kana ang hinungdan nganong Siya nagpadala sa labing espesyal nga “submarino” alang lamang kaniya. Usa ka dako nga isda naglangoy duol ngadto sa dili andam nga tigsalom ug gilamoy siya nga tibuok.

Si Jonas migahin og tuli ka mga adlaw ug tulo ka mga gabii didto sa tiyan sa isda. Didto sa kinahiladman sa dagat, ang iyang pagkalagiw natapos. Siya nagtawag ngadto sa Dios diha sa iyang pagkawalay paglaom.

Jonas: “Ginoo, ikaw nagpalabay kanako ngadto sa dagat. Ang tanang mga balod mitabon kanako. Ako naghunahuna nga ako mahimong mamatay na. Apan ikaw nagluwas kanako! Daghang salamat! Ako maghimo sa bisan unsa nga Imong isulti kanako.“

Ang Dios makadungog sa matag-usa. Siya makadungog kaninyo sa gihapon sa dihang ikaw magluya ug masulob-on.

Siya nakadungog sa pag-ampo ni Jonas ug nagmando sa isda sa paglangoy ug giluwa ang dili mahilis nga saup.

Ang Dios gusto sa pagluwas, maoy hinungdan nga Siya nagsulti kang Jonas sa ikaduhang higayon.

Ang Dios nag-ingon: “Jonas, lakaw ngadto sa dakong siyudad sa Ninibe ug iwali unsa ang Akong isulti kanimo.”

Si Jonas milakaw. (mga tingog sa paglakaw ug ang busina sa kasaba didto sa mga dalan)

Jonas: “Paminaw! Ang Dios nagpadala kanako ngadto kaninyo. Sa sulod sa kwarenta ka mga adlaw ang inyong maanindot nga siyudad mahimong usa ka pundok sa bato. Kini mao ang silot alang sa inyong mga sala. Kay kamo mga bakakon, mananapaw ug kawatan. Ang Dios nakita sa tanang mga butang, kamo mga mamumuno ug mga kawatan.”

Nakuratan, ang mga tawo namati. Ang giwali ni Jonas misulti diretso ngadto sa ilang mga kasingkasing.

Babaye: “Husto siya. Kita nakasala batok sa Dios. Unsay kinahanglan namong buhaton mahitungod niini?”

Mensahero sa Hari: “Usa ka mando sa Hari! Walay usa nga gitugotan sa pagkaon o pag-inom. Paghinulsol sa inyong mga sala ug pagtawag ngadto sa Dios. Tingali Siya makadungog kanato. Hunong na sa dili–matarong, ug pagsugod sa usa ka bag-o nga kinabuhi.”

Handurawa! Ang sentobaynte mil ka mga lumolupyo diha niining siyudad mitawag ngadto sa Dios. Mga hamtong ug mga bata managsama. Sila naghinulsol sa pagpuyo sa ilang kinabuhi nga walay Dios.

Milabay ang mga adlaw: 38, 39, 40. Ang Dios wala magsilot kanila. Siya nakadungog sa ilang mga pag-ampo sa paghinulsol ug Siya nagpasaylo kanila. Dili ba kini kahibulongan? Ang matag-usa nagtawag sa Ginoo ug si bisan kinsa ang maghimo niini maluwas.

Kon kini mahitabo lamang sa among balangay, ang among siyudad! Ang Ginoo gusto sa pagluwas. Ikaw ug daghan, daghan pang uban.


Mga tawo: Tigsaysay, duha ka mga bata, Jonas, Ginoo, babaye, mensahero sa Hari

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:52 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)