STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 081 (Man over board 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

81. Ang tawo nahulog sa dagat gikan sa barko 1


Dali uban kanamo, kita manlakaw ug magtan-awtan-aw diha sa siyudad!

Batang lalaki: “Kanang pagpalig-on mao ang dako kaayo. Ako moadto sa pagtan-aw ngadto sa bantayang mga torre.”

Batang babaye: “Ako mahimong moadto hinoon ngadto sa librarya. Ako mahimo mangita didto alang sa mga oras.”

Batang lalaki: “Ang palasyo sa Hari. Wow, kana mao ang maanindot!”

Batang babaye: “Ako moadto ngadto sa zoo.”

Batang Lalaki: “Ikaw ba moadto sa pagbisita sa imong paryente didto?”

(tingog sa katawa)

Daghan ang katuigan ang nanglabay, ang Ginoo mitan-aw sa ubos ngadto niining siyudad. Siya wala magtugot sa Iyang kaugalingon nga hayloon pinaagi sa matahom nga haklap. Siya nakakita unsa ang luyo niini - daghang pagdumot ug panag-away, pagbudhi ug pagpatay. Ang mga tawo diha niining siyudara nagpuyo ingon nga kon ang Dios ug ang Iyang mga balaod wala bisan pa maanaa. Sila adunay paghikalimot sa ilang Magbubuhat. Kini mao ang labing daotang butang nga mahimong mahitabo ngadto sa bisan kinsa.

Kon ang Dios mahimong matan-aw pag-ayo sa inyong kinabuhi, unsa ang Iyang mahimong makita?

Siya kinahanglan sa pagsilot sa sala kay Siya mao ang balaan. Apan ang Dos mao ang mahigugmaon sa samang panahon, ug Siya mahimong daghan ang maluwas hinoon, nga mao ang hinungdan nga Siya gusto sa pagpasidaan kanila.

Ang Dios nagsulti: “Jonas, lakaw ngadto sa nabantog nga kalibotan ang siyudad sa Nineve. Pagwali mahitungod kon unsaon Ko pagsilot kanila alang sa ilang mga sala. Kay kining mga tawhana adunay paghikalimot Kanako.”

Si Jonas milakaw, apan dili ngadto sa Nineve.

(tingog sa pagdagan, bug-at nga pagpanghupaw)

Jonah: “Walay paagi nga ako moadto sa Nineveh! Ngadto sa kaaway sa atong yuta? Wala ako mabuang. Sila angayang patyon. Uy, naay usa ka barko diha sa dunggoanan. Ako magbayad kanila sa maayo ug mahimong molawig sa layo kaayo gikan dinhi.”

Mahal ang pag-ikyas gikan sa Dios. Si Jonas misatka ngadto sa lugar tipiganan sa barko ug nakatulog taliwala sa kargamento ug mga kahon, og gikapy. Si Jonas na amang. Mahimo ang usa ka tawo mopalayo gikan sa Dios? Bisan sa kinatumyan sa kalibotan Siya mahimo sa gihapon nga makakita kanato. Ug ang Dios sa gihapon nakakita kang Jonas.

Usa ka mangilngig nga bagyo miulbo. Ang tripolante sa barko misinggit sa ilang mga dios-dios. Ang buhi nga Dios, kinsa mahimong makaluwas kanila, mao ang wala mailhi ngadto kanila. Sila naglabay sa karga sa dagat aron mogaan ang barko. Ang kapitan miuyog sa pagpukaw kang Jonas.

Kapitan: “Hoy, pagmata! Pagtawag ngadto sa imong Dios, tingali Siya mahimong makaluwas kanato.”

Si Jonas diha-diha dayon nahigmata. Ang tanang butang miabut ngadto sa kahayag.

Marinero: “Kinsa ka? Ug diin ka gikan? Unsa ang imong trabaho?”

Jonas: “Ako si Jonas. Nagsimba ako sa Dios kinsa nagbuhat sa mga langit ug ang kalibotan. Ako sad-an og hinungdan sa bagyo tungod ako masupilon ngadto sa Dios.”

Mariero: “Ug unsa ang kinahanglan natong buhaton karon?”

Jonah: “Ilabay ako ngadto sa dagat, ug unya kini mokalma pag-usab ug ang Ginoo mahimong magluwas kaniyo.”

Sa sinugdanan sila dili gusto sa pagbuhat niini, apan unya ang mga marinero nagkuka kang Jonas ug gilabay siya sa dagat (tingog sa pagsablig sa tubig).

Kini ba ang kataposan ni Jonas? Dili! Ang pagpanimpalad nagsugod pa lang.

Ug diha sa sunod nga drama kini mahimong magpadayon.


Mga tawo: Tigsaysay, batang laalki, batang babaye, Jonas, capitan, mariner

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:03 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)