STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 147 (Nothing is too hard for God 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

147. Walay malisod alang sa Ginoo 2


Imposible! Hingpit nga imposible! Si Abrahan adunay niining panghunahuna. Ngano man? Siya ug ang iyang asawa tigulang na usab. Alang sa taas nga panahon, Ang Ginoo nag-saad kanila sa usa ka anak nga lalaki. Apan sa pangidaron nga otsentay nuebe makabaton ug anak, o nubentaynuebe mahimong usa ka amahan, kana murag imposible.

Ang Ginoo ba nakalimot mahitungod kaniya?

Si Abraham naglingkod sa atubangan sa iyang balongbalong. Udto kadto ug mainit kaayo. Katingalahan, siya sa kalit lang adunay mga bisita. Tulo ka mga tawo. Si Abraham miyukbo sa ilang atubangan. Siya ba nanaghap nga ang Ginoo mismo usa iniining mga tawo?

Abraham: “Akong Ginoo, ayaw pagpanaw sa halayo. Pabilin dinhi. Ako magkuha ug tubig ug maghugas sa inyong tiil. Lingkod dinhi sa landong. Ako mag-andam ug pagkaon alang kaninyo.”

Tawo: “Himoa sumala sa imong gisulti.”

Si Abraham nagdali sa iyang pagpangandam. Si Sarah nagluto sa hudno ug torta ang ulipon nag-ihaw ug usa ka baka, ug si Abaham nagdalit sa maayo kaayo nga pagkaon sa Bedouin uban sa gatas nga mantequilla ug presko nga gatas.

Tawo: “Asa si Sarah, ang imong asawa?”

Abraham: “Siya anaa sa sulod sa tolda.”

Tawo: “Ako magsulti kanimo sa kamatuoran. Sulod sa usa ka tuig, sa dihang ako mobalik. Si Sarah makabaton ug usa ka anak nga lalaki.” (tingog sa katawa)

Si Sarah mikatawa. Siya namati sa sekreto. Imposible siya naghunahuna. Ako tigulang na kaayo.

Tawo: “Nganong si Sarah mikatawa ug miingon nga kini imposible alang kaniya nga makaangkon ug usa ka anak? Aduna bay malisod alang sa Ginoo? Sulod sa usa ka tuig, si Sarah makabaton ug usa ka anak nga lalaki.”

Adunay bay bisan unsang butang nga imposible alang sa Ginoo. Ang Ginoo nagsaad sa usa ka anak nga lalaki labaw pa sa napulo ka higayon. Usa ka panahon niini talagsaon og espisyal nga sitwasyon.

Tingog sa Dios: “Abraham, hangad sa langit ug ihapa ang mga bitoon. Ingon niana kadaghan ang imong kaliwat nga akong ihatag kanimo.”

Si Abraham dili makaihap sa mga bitoon, apan siya misalig sa Ginoo. Ang dako nga kalangitan uban sa daghang mga bitoon nagpakita kaniya nga ang Ginoo mas dako. Aduna bay bisan unsang butang nga imposible alang Kaniya?

Wala gayod!

Ug hunahunaa, sa dihang si Abraham usa na ka gatos ang panuigon, siya nahimong usa ka amahan ug si Sarah nahimong malipayon kaayo nga inahan sa pangidaron nga nubenta anyos.

(tingog sa katawa sa bata) Ilang ginganlan ang taas-nga gipangandoy alang sa anak nga Isaac.

Uban sa Ginoo walay impossible.Siya mas dako kay sa imong gihunahuna. Sulayi pag-ihap ang mga bitoon ug unya ikaw makaamgo nga ang Ginoo mao ang dako kaayo.


Mga Tawo: Tigsaysay, Abraham, tawo, tingog sa Dios

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 09:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)