STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 162 (Detective seeks co-workers)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

162. Ang detektib nangita ug mga kauban nga magbubuhat


Siya gikapoy kaayo ug nagkinahanglan ug mga katabang alang sa makapaikag nga trabaho. Mahimo kang motabang kaniya? Siya miabot pipila ka minuto.

(tingog sa usa ka doorbell) Kana kinahanglan nga siya na karon.

Detektib: “Komusta! Si Stevie Snoop ang akong ngalan. Ako usa ka detektib. Ako nagkinahanglan kanimo! Oo, Ikaw! Ako adunay usa ka libo nga mga kaso.”

Karon ikaw nagpasobra.

Detektib: “Unya nuybesentos nubentaynuybe lamang, ngano! Ania ang unang kaso. Kini sekreto kaayo. Apan dinalian kaayo aron wala nay daghang wala makahibalo nga mga kliyente nga dad-on sa sulod pinaagi kaniya. Siya usa ka malimbongon! Usa ka limbongan kinsa mangukoy og kuwarta gikan sa mga bulsa sa mga tawo. Apan dili kini magdugay. Kinahanglan imo siyang madakpan. Kinaiya: inay gamay apan mahilig sa dula.”

Ang ideya mahitungod niining tawhana mahimong makaplagan diha sa Bibliya diha sa Ebanghelyo ni Lukas, kapitulo decenuebe, bersikulo dos.

Lukas 19, bersikulo 2 mahimong motabang kanimo uban sa imong pagtuki.

Kon ikaw wala makapanag-iya ug usa ka Bibliya, pagsulat nganhi kanako ug ako magpadala kanimo og usa.

Detektib: “Diha sa ikaduhang kaso, kinahanglan ikaw magmatngon. Kining tawhana mogamit og mga hinagiban. Siya manunglo sa buhi nga Dios uban sa mga pulong nga makakurat. Paglaglag sa iyang giagian lisod alang kaniya. Ang sukod sa iyang sapatos tingali setentay tres!”

Isulat kon asa nimo siya makaplagi diha sa Bibliya.

1 Samuel 17, bersikulo 4. Akong usbon: Uno Samuel decesiete, bersikulo 4.

Kon dili ka makahibalo pagpangita sa Bibliya, tan-awa ang listahan sa mga sulod.

Detektib: “Ang ikatulong kaso ilabi nang mahinungdanon kanako. Kining tawhana mao ang kataposang nakit-an sa suba. Ang iyang bisti gihimo sa balahibo sa kamelyo ug ang iyang paboritong pagkaon dili prito nga patatas, apan mga lukton ug dugos nga ihalas. (tingog sa nagkarat nga tutonlan)

Siya nag-imbitar sa matag-usa sa pagkinabuhi uban sa Dios ug motalikod gikan sa ilang sala. Daghan ang namati ngadto kaniya ug kinabubut-ong nagsugid sa ilang sala. Sa dihang ako nakakaplag niining lalakiha, ang akong kakapoy natapos.”

Dugang pang ideya mahimong makaplagan diha sa Mateo 3, bersikulo 1. Mateo 3, bersikulo 1.

Ug diha sa samang libro sa Bibliya, diha sa Mateo 3, bersikulo 21 ikaw makakaplag kong kinsa kining lalakiha gilaray ang iyang kaugalingon.

Si Detektib Stevie Snoop mahimong makagusto niini kon kamo magsulat kanamo uban sa inyong mga tubag.

Detektib: “Kana husto! Palihog pagdali! Kining mga kaso dinalian.”

Ako nangandoy kaninyo sa daghang kalingawan sa pagsulbad sa mga kaso.

Detektib: “Si 'Detektib Stevie Snoop'.”


Mga Tawo: Tigsaysay, Detektib Stevie Snoop

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 02:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)