STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 145 (If I had 1000 lives 6)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

145. Kon ako adunay 1000 ka mga kinabuhi 6


Ang barko midunggo. Si Hudson Taylor nanaog sa yuta, nga masakiton kaayo.

Ang mga doctor nga nagtambal kaniya sa Englatera adunay pagtagad mahitungod kaniya.

Doktor: “Mr. Taylor, mahimong dili na gayod ikaw makabalik sa Tsina.”

H. T.: “Kung ang Ginoo gusto sa pag-ayo kanako, Siya makahimo.”

Ang halapad nga mapa sa Tsina gibitay sa dingding. Si Hudson nagtan-aw niini ug mihilak, kay siya naghunahuna mahitungod sa mga minilyon nga Intsek nga wala makadungog mahitungod kang Hesus.

Siya kanunay nagsulti sa iyang sugilanon.

H. T.: “Ako nagbyahe sa barko ngadto sa Sung Kian Fu. Si Pedro nagsakay. Kami nag-estorya mahitungod kang Hesus. Unya ako mibalik sa akong kamarote. Sa kalit lang ako nakadungog sa usa ka tawo nga naghilak ug unya usa ka sablig. Si Pedro nahulog sa dagat. Ako milukso sa tubig, apan wala nako siya makita. Tabang! Tabang! Ako nagtawag ngadto sa ubang mga mangsingisda. Apan sila mitubag: Walay panahon. Kami nangisda. Mobayad ba kamo kanamo? Ako nagsaad kanila nga ako mobayad. Kini dugay alang kanila ang pag-anha ug pagtabang. Ilang gibira si Pedro gikan sa tubig. Ako misulay sa pagbuhi kaniya, apan kini ulahi na. Patay na si Pedro. Siya unta mahimong maluwas kung ang mga mangingisda adunay pagtagad.”

Unsa ka makalilisang!

Si Hudson gustong maluwas ang mga tawo. Ilabina gikan sa ilang mga sala. Apan karon siya nasakit.

H. T.: “Ginoong Hesus, palihog padad-ig lima ka mga misyonaryo ngadto sa Tsina, aron daghang mga tawo moduol aron motuo diha Kanimo ug maluwas.”

Ang iyang pag-ampo gitubag. Apan unsa ang lima ka mga misyonaryo alang sa milyones nga Intsek? Si Hudson Taylor nag-ampo alang sa baynte kuwatro, alang sa usa ka gatos, alang sa usa ka libo! Ug ang Ginoo mitubag sa iyang mga pag-ampo.

Mao kini ang akong nakat-onan gikan kang Hudson Taylor: Sultihi si Hesus sa tukma kon unsa ang imong kinahanglan ug motuo nga Siya mohatag niini. Si Hesus naghatag kanato nga malipayon. Siya makadungog sa atong mga pag-ampo.

Si Hudson Taylor naayo pag-usab ug mibiyahe uban sa bag-ong mga misyonaryo ngadto sa Tsina.

1st Babaye: “Kamong tanan mga buang, pabilin dinhi!”

2nd Babaye: “Dinhi kamo mokita ug daghang kuwarta. Didto sa Tsina kamo gutomon tungod kamo sa dili madugay mahimong kalimtan.”

H. T.: “Kalimtan? Ang Ginoo dili gayod makalimot mahitungod sa Iyang mga anak!”

Ang Ginoo dili gayod makalimot mahitungod kaniya.

H. T.: “Kon ako adunay usa ka libo ka kinabuhi, ako buot mahimong usa ka misyonaryo sa usa ka libo ka panahon.”

Gusto ba usab ikaw mahimong usa ka misyonaryo? Ako nagsaad niini: ikaw dili mahimong usa ka milyonaryo, ug kini mahimong malisod kanunay. Apan sa gihapon: Walay laing mas maayo kay sa pagbuhat unsa ang gusto ni Hesus kanato ug mosalig Kaniya diha sa matag sitwasyon.


Mga Tawo: Tigsaysay, Hudson Taylor, doctor, 1st babaye, 2nd babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 08:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)