STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 006 (9 to 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

6. Siyam ngadto sa Usa


Ang mga disipulo nakakuha ug taas nga lakaw uban ang Ginoong Hesus. Sa dihang kita magbasa sa Bibliya, kita makahimong makakuyog uban kanila sa tibuok Israel. Ang mga disipulo adunay pribelihiyo: sila anaa didto sa dihang si Hesus nag-ayo sa masakiton, sa dihang Siya nag-ampo ngadto sa Iyang langitnong Amahan, sa dihang iyang gipahunong ang unos uban sa usa lamang ka pulong.

Diha sa Ebanghelyo sa Lucas, si Hesus naglakaw uban sa Iyang disipulo didto sa abogon nga dalan ug miabot sa usa ka gamay nga lungsod nga nahimutang taliwala sa Samaria ug sa Galilea.

Mga sanlahon: “Ginoo, Hesus, tabangi kami!”

Mao kini ang singgit sa napulo ka mga tawo sa dihang sila nakamatngon kang Hesus.

Samtang ang mga disipulo nagkaduol na, sila nakakita nga kining napulo ka mga tawo mga sanlahon. Ang sanla mao ang usa ka makalilisang nga sakit nga nagsugod uban sa mga mansa sa panit ug kaononon ang kinatumyan niini.

Ang mga sanlahon gisalikway gikan sa komunidad. Sila kinahanglan magpuyo diha sa mga langub o sa mga kapatagan. Sila wala tugoti sa paghikap ni bisan kinsa. Ang matag-usa naglikay kanila. Apan dili si Hesus.

Mga sanlahon: “Hesus, tabangi kami!”

Hesus: “Lakaw ngadto sa pari. Siya kinahanglan nga motan-aw kaninyo.”

Uban niining mga pulong, si Hesus nagpadala sa mga tawo ngadto sa tawo kinsa nangulo sa mga sebisyo sa iglesia kinsa mao usab ang medikal nga awtoridad. Ang pari mao ang bugtong usa kinsa mahimong maghatag niining mga tawo sa usa ka limpyo nga lista sa panglawas.

Sa labing madali ang napulo ka mga tawo nagsugod sa ilang dalan. Ug samtang sila naglakaw, sila nakaamgo:

Mga sanlahon: “Kami naayo na! Ang atong panit nahimong himsog sa pagtan-aw pag-usab!”

Usa sa mga tawo mibalik ug midagan balik ngadto kang Ginoong Hesus. Siya mikab-ot Kaniya ug miluhod sa Iyang atubangan.

Sanlahon: “Ginoo, Salamat, alang sa paghimo nako nga himsog pag-usab! Daghang salamat!”

Si Hesus mitutok niining malipayong tawo ug nangutana, nahibulong:

Hesus: “Dili ba napulo ka tawo ang Akong giayo? Asa diay ang laing siyam? Usa lamang ang mibalik aron sa pagpasalamat kanako?”

Oo, usa lang, Ang usa mao ang mapasalamaton.

Ug kamo? Alang sa unsa nga mahimo kamong mapasalamaton kang Hesus karon?


Mga tawo: Tigsaysay, duha ka mga sanlahon, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 05:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)