STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 071 (The cast-your-cares hint)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

71. Ang timaan sa pagtugyan sa imong mga kabalaka


Dili ba kini maanindot kon kita wala nay mga kabalaka o mga problema?

Batang babaye: “Ako nangandoy nga wala na untay gubat.”

Batang lalaki: “Ug wala nay mga aksidenteo kanser.”

Batang babaye: “Ug nga ang mga ginikanan dili na makigbulag.”

Batang lalaki: “Ako nangandoy nga wala nay mga bata nga mahimong gutomon.”

Kon kini mahimong matinuod, unsa kini ka kahibulongan!

Usahay ako mangandoy sa samang butang. Ikaw, usab? Apan hangtod kita nagpuyo niining kalibotan, kining mga klase sa mga pangandoy dili mahimong moabot.

Apan ako adunay maayong balita alang kaninyo. Adunay usa ka Tawo kinsa dili motugot nga ikaw mag-inusara uban sa imong mga kabalaka. Si Hesus! Giunsa nako pagkasayod niana? Gikan kang Pedro.

Ang Biblia naglangkob sa mga letra gikan kaniya, ug diha sa usa kanila siya miingon:

Itugyan ang tanan ninyong kahangawa ug tanan ninyong mga kabalaka kang Hesus, tungod Siya nag-atiman kaninyo.

Si Pedro nagsulti gikan sa kasinatian. Usa ka panahon ang iyahang ugangang-babaye grabe ang sakit. Siya naghigda sa katre ug adunay taas nga hilanat. Walay nakatabang. Si Pedro ug ang iyang asawa wala na makahibalo sa ilang buhaton.

Apan sa dihang si Hesus miabot sa pagbisita kanila, sila nagsulti Kaniya mahitungod sa tanan nilang mga kabalaka.

Pedro: “Palihug, tabangi kami Hesus. Ang akong ugangang-babaye grabe ang sakit. Kami nabalaka kaayo mahitungod kaniya.”

Si Hesus nakasabot sa atong dako ug gamay nga mga kasamok ug malipayong motabang kanato.

Diha sa Biblia kini miingon: Si Hesus miadto sa katre sa masakitong babaye ug gigunitan ang iyang kamot. Siya nagtabang kaniya sa pagtindog ug ang hilanat nawala kaniya diha-diha dayon. Diha lamang sa usa ka segundo, siya naayo na. Siya nahimsog pag-usab ug bisan pa nagluto sa usa ka lamiang pagkaon alang sa matag-usa didto.

Aduna ba kamoy mga kabalaka? Pakigsulti uban kang Hesus mahitungod kanila. Siya mahimong dili motabang kaninyo sama ka paspas sa Iyang pgtabang kang Pedro. Apan ikaw makasiguro gayod nga si Hesus dili gayod maulahi, bisan pa sa dihang kita usahay adunay paghulat alang sa Iyang tubag.

Pedro: “Itugyan ang tanan ninyong kabalaka kang Hesus, tungod Siya nag-atiman kaninyo.”


Mga tawo: Tigsaysay, batang babaye, batang lalaki, Pedro

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 08:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)