STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 072 (Sensation on the sea)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

72. Ang pagbati diha sa dagat


Ang pagbati diha sa Dagat sa Galilea!

Pedro: “Ako mahnamon kaayo mahitungod kang Hesus. Ako murag lisod sa pagtuo niini: Uban sa lima ka mga tinapay ug duha ka isda Siya nagpakaon sa lima ka libo nga mga tawo, dugangan sa tanang mga babaye ug mga bata – ug ang matag-usa mikaon hangtod sila nangabusog.”

Disipulo: “Nakita ba ninyo unsa ka daghan ang sobra? Kini mas daghan pa kay sa Iyang pagsugod.”

Pedro: “Daghan kaayo, gikan sa gamay, Siya makahimo ug daghan gikan sa gamay.”

Si Hesus ang Anak sa Dios, mao ang talagsaon. Siya mahimong makahimo og daghan gikan sa gamay.

Ang mga tawo nakadayeg pinaagi niining milagro ug milakaw balik sa ilang mga balay diha sa gabii. Unya si Hesus misulod ngadto sa panag-istoyahanay sa tinun-an.

Hesus: “Sakay ngadto sa sakayan ug maglawig ngadto sa laing kilid.”

Siya wala mosakay diha sa baroto, apan mikatkat sa bukid aron mag-ampo.

Ang mga tinun-an nagbugsay sa tabok sa linaw diha sa gabii nga wala si Hesus. Sa kalit lang usa ka bagyo miabot. Ang mga mangingisda nagkuha sa mga layag. Ang unang balod nahagsa sa sakayan. Kung si Hesus lamang uban kanila niining makahadlok nga sitwasyon. Sila nangahadlok ug misinggit. Apan unya kini mas grabe pa.

Pedro: “Tua didto, nakakita ba kamo? Kana usa ka kalag!”

Disipulo: “Ako dili na mahimong makabarog.”

Hesus: “Pag-maisugon. Ako kini! Ayaw kahadlok!”

Ang mga tinun-an nakaila niining tingog. Kini mao si Hesus. Si Pedro mao ang una kinsa nangahas sa pagsulti.

Pedro: “Ginoong Hesus, kong tinuod nga Ikaw kana, unya mandoi ako sa pag-anha Kanimo diha sa tubig.”

Hesus: “Anhi!”

Makapahibulong! Si Pedro nanaog sa sakayan ug naglakaw sa tubig paingon kang Hesus. Hangtod siya molantaw kang Hesus, ang tanang mga butang maayo ra. Apan sa dihang siya mitutok ngadto sa mga balod siya nagsugod sa pag-unlod.

Pedro: “Ginoo, luwasa ako! Tabangi ako!“

Si Hesus nagtuy-od sa Iyang kamot ug gigunitan si Pedro ug giluwas siya.

Si Hesus, ang Anak sa Dios, mao ang talagsaon – Siya nagluwas!

Hesus: “Salig Kanako. Ihatag kanako ang tibuok mong kasingkaing.”

Si Pedro misaka balik ngadto sa baroto uban ni Hesus. Ang bagyo nawala ug ang hangin mihunong. Ang matag-usa miluhod atubangan ni Hesus ug miyukbo niining kahibulongang Ginoo.

Pedro: “Ikaw ba Anak sa Dios?”

Si Hesus, ang Anak sa Dios, mao ang talagsaon. Walay imposible uban Kaniya.

Siya wala magkinahanglan nga ikaw molakaw sa tubig. Apan lakaw kon asa ikaw uban ni Hesus. Diha sa matag sitwasyon Siya mahimong mogiya ug motabang kanimo.


Mga tawo: Tigsaysay, Pedro, dispulo, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)