STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 034 (The most important question)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

34. Ang labing mahinungdanon nga pangutana


Walay ikasulti, ang mga disipulo nagbarog didto sa Bukid ug mitutok ngadto sa langit. Sa usa ka segundo lamang, si Hesus nagsulti uban kanila, ug sa kalit lang Siya gisakgaw ngadto sa langit diha sa usa ka panganod ug nawala atubangan sa ilang mga mata.

Katingalahan, duha ka tawo diha sa maputi nga bisti nagtindog sa ilang atubangan.

Angel: “Nganong naglantaw kamo ngadto sa langit? Si Hesus mobalik pag-usab susama nga siya moadto sa langit.”

Si Hesus mobalik pag-usab! Dili ba kini usa ka dako nga saad nga gihatag sa Iyang pagbiya?

Babaye: “Tinuod ba kini nga si Hesus mobalik pag-usab?”

Oo. Diha sa Bibliya Siya nag-ingon niini sa Iyang Kaugalingn: Ako molakaw aron sa pag-andam ug usa ka dapit alang kaninyo ug unya Ako mobalik pag-usab aron pagdala kaninyo didto aron nga kamo mahimong mag-uban kanunay Kanako.

Boy: “Kanus-a mobalik pag-usab si Hesus?”

Sa dihang ang mga disipulo nangutana Kaniya samang pangutana, Ang Iyang tubag mao:

Jesus: “Kini dili mahinungdanon alang kaninyo nga masayod sa petsa. Kini mas labaw pa ka mahinungdanon nga kamo dili makalimot Kanako. Motuo Kanako ug mghulat alang Kanako. Ang Dios Amahan lamang ang nasayod sa takna sa dihang ako mobalik pag-usab.”

Si Hesus nag-ingon, bisan, nga kami mahimong makaila sa dihang Siya buot mobalik pag-usab. Siya miingon nga sa dili pa Siya mobalik, adunay mga gubat ug mga linog. Sa dihang kana mahitabo, kini dili na madugay.

Babaye: “Ug sa unsang paagi si Hesus mobalik pag-usab?”

Lalaki: “Diha sa mga panganod, husto?”

Pamati kamo pag-ayo.Siya moabot sa kalit. Walay pamantalaan, walay SMS (Mubo nga mensahe nga ipadala) nga magpahibalo niini. Apan ang matag-usa makita Kaniya. Kadtong nakalimot Kaniya ug nagkinabuhi nga wala Kaniya, kinsa miingon nga walay Hesus – sila kahadlok sa hilabihan gayod. Ug kadtong nahigugma Kaniya ug naghulat alang Kaniya – sila hilabihang kalipay ug moadto uban Kaniya ngadto sa langit.

Ako ba dapig Kaniya? Kamo ba dapig Kaniya? Kini mao ang labing mahinungdanong pangutana ug bisan unsang taknaa. Ang Ginoo gusto sa matag-usa aron modesisyon alang Kaniya ug moadto sa langit tungod Siya nahigugma kanato. Ang pagtuo diha kang Ginoong Hesus mao ang garantiya nga kita dapig Kaniya. Si Hesus mobalik pag-usab! Ako mituo nga kini dili na madugay kaayo.


Mga Tawo: Tigsaysay, anghel, babaye, lalaki, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)