STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 092 (A man-eating tiger 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

92. Ang tigre nga mokaon ug tawo 4


Sahib Grubb: “Ringu, unsay nahitabo? Nganong nahadok kaayo ka?”

Ringu: “Sahib, molakaw kami aron sa pagpangita sa tigre. Ang tigre nga mokaon sa tawo naglakaw nga hinay kaayo palibot sa atong balangay.”

Sahib Grubb: “Ug ikaw mouban ka?”

Ringu: “Oo! Apan unsay mahimong mahitabo kon siya mo-atake kanako o ang daotang mga espiritu moabot?”

Sahib Grubb: “Adunay usa kaTawo nga mahimong manalipod kanimo. Siya lig-on ug makahimo sa tanang butang. Siya usab mas lig-on kay sa daotang mga espiritu. Si Hesus! Diha sa Biblia kini nag-ingon nga Siya mianha aron pagpahigawas kanato gikan sa gahom sa daotang mga espiritu.”

Ringu: “Tinuod ba nga si Hesus mas kusgan kay kanila?”

Sahib Grubb: “Oo. Mas kusgan kaayo.”

Ringu: “Ako gusto nga motuo diha Kaniya, sama sa imong gihimo.”

Kini klaro kaayo ngadto kang Ringu nga siya nagkinahanglan kang Hesus. Siya nag-ampo ug nagdapit Kaniya ngadto sa iyang kinabuhi. Siya nagsulti uban ang dili makita nga Dios ug segurado kaayo nga si Hesus nakadungog kaniya.

Sahib Grubb: “Ringu, ikaw mahimong makig-estorya uban ni Hesus ug mangutana Kaniya aron motabang kanimo, bisan pa uban sa gipangita nga tigre.”

Human sa pipila ka oras panahon na sa pagbiya. Ang mga tawo mikuha sa ilang mga hinagiban ug ang flashlight ni Ringu. Sa hilom ilang giikatkat ang karaang kahoy pinaagi sa imnanan nga lim-aw. Sila nangahadlok ingon nga sila naglantaw ibabaw nga dapit. Si Ringu nag-ampo sa hinay.

Ringu: “Ginoong Hesus. Palihug tabangi kami sa pagpatay sa tigre nga dili na siya makapatay sa mga tawo. Nakakita ba kamo niana? Usa ka butang ang naglihok didtong dapita.”

Si Ringu mikupkop sa bukton sa iyang amahan. Siya dili halos makaginhawa. Ang tigre nangukoy ngadto sa patay nga toro nga giandam sa mga tawo ingon nga lit-ag ug mi-atake niini uban sa kagutom. Ang tigre mihangad ug unya kini mahitabo sa tulin kaayo. (tingog sabuto sa pusil)

Amahn: “Unsa ka makalilisang! Ako misipyat kaniya!”

Lalaki: “Pag-amping! Siya moabot! Siya mahimong molukso kanato!”

Amahan: “Ringu, ipasilaw ang kahayag diha sa iyang mga mata. Butahi siya uban niini!”

Ringu: “Tabang, ang flashlight hinay na kaayo. Ginoong Hesus, unsay kinahanglan kong buhaton?”

Uban sa tanan niyang kusog si Ringu nagtambog sa flashlight ngadto sa yuta. Ang tigre nagsumikad ngadto sa kahayag. Usa ka buto ang mitunog.

Ang tigre milukso sa makausa pa diha sa hangin ug unya miligid balik ug abante diha sa taas nga sagbot, samaran. Ang amahan ni Ringu nagpuno sa iyang pusil, gikablit ang gatilyo (tingog sa usa ka buto sa pusil), ug ang makuyaw nga mananap naghigda nga patay sa yuta.

Ang matag-usa miginhawa sa labaw pa kasayon, ug si Ringu nag-ampo sa hilom.

Ringu: “Ginoo, daghan kaayong salamat. Ikaw nagtabang kanamo!”

Ang Dios dili mobiya ni bisan kinsa. Unsa ang imong nasinati uban kaniya?

Ikaw mahimong magsulat kanako ug mosulti kanako mahitungod sa unsang paagi Siya motubag sa inyong pag-ampo.


Mga tawo: Tigsaysay, Ringu, Sahib Grub, amahan, lalaki

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)