STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 165 (The secret place is taken 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

165. Ang sekretong dapit nakita 3


Ruth (mahinamon): “Ante Margret, si Mrs. Robinger nag-imbitar kanako. Ako unta mag-uban sa iyang kaluha sa usa ka lakaw sa Sabado. Mahimo ba? Palihog sulti ug oo!”

Ante Margret: “Sa walay suwerte kini wala madayon. Ako nagsaad kang Mrs. Miller nga ikaw makigdula sa iyang pag-umangkong babaye.”

Ruth: “Apan ako dili gusto! Ako nasilag kaniya! Ako molakaw bisan asa ako gusto.”

Ante Margret: “Ruth, lakaw sa imong lawak. Ako naghuna-huna nga ikaw na-usab na.”

Ruth: “Wala koy labot!” (tingog sa pultahan nga gibundak pagsira)

Apan si Ruth wala magpakabana. Siya milabay sa iyang kaugalingon sa higdaanan ug mihilak nga puno sa pagmahay.

Ante Margret: “Ruth, unsay nahitabo kanimo?”

Ruth (nagbakho): “Ako nagpadablong na usab. Ang Maayong Magbalantay ba sa gihapon nahigugma kanako? Ante Margret, sa imong huna-huna Siya kaha mopasaylo kanako?

Ante Margret: “Segurado, Ruth. Kon ikaw tinuoray nga nangayo ug pasaylo ug mangayo kang Ginoong Hesus sa kapasayloan, unya Siya mahimong magpasaylo kanimo.”

Si Ruth nag-ampo. Ug siya usab nangayo og kapasayloan sa iyang Ante alang kaniya. Unya siya nakatulog uban sa maayong konsensya ug naglantaw sa unahan alang sa sunod nga adlaw.

Si Ruth ug Philip nagplano sa pag-adto sa ilang sekretong dapit diha sa mga kakahuyang Ihalas.

Sayo kaayo ang mga magsoon nagsugod na.

Ang ilang balongbalong diha sa baga nga kasagbotan tan-awon sama kini kanunay nga anaa. Si Philip mikamang pinaagi sa bangag, apan siya nakagawas dayon.

Philip: “Aduna bay tawo diha! Hoy, gawas na karon! Kini among payag.”

Terry: “Ako wala gayod magkinahanglan sa inyong pangit nga payag. Ako magtukod sa usa nga mas maayo.”

Usa ka batang lalaki nga nagsul-ob sa gisi nga kamiseta ug gisi-gisi nga karsones mikamang sa ilang payag. Siya mga dyes anyos ang panuigon. Si Philip ug si Ruth nakagusto kaniya diha-diha dayon. Si Terry nahimong su-od nilang higala.

Sila nakigbahin sa ilang piknik uban kaniya ug siya mipakita kanila sa daghang mga sekreto diha sa mga kakahuyang Ihalas.

Si Terry mikakat-kat sama sa usa ka onggoy. Walay kahoy nga taas alang kaniya.

Philip: “Terry! Hulat, Ayaw kaayo pagpalayo! Kanang sanga gamay kaayo!”

(tingog sa sanga nga nabali) Unya kini nabali ug si Terry nahulog sa yuta. Siya naghigda didto nga wala maglihok.

Philip: “Ruth, Ako naghunahuna nga siya buhi pa. Pabilin uban kaniya ug ako molakaw ug magpatabang.”

Ruth: “Ginoong Hesus, palihog ayaw itugot nga mamatay si Terry. Ako gusto sa pagsulti kaniya mahitungod Kanimo aron siya mahimong usa sa Imong karnero.”

Sa kataposan ang tabang miabot, Uban sa pagmat-ngon, si Terry gibutang sa hidaanan ug gidala sa hospital.

Philip: “Ruth, motuo ba ikaw nga si Terry mahimong mamatay?”

Inyong masayran sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Ruth, Ante Margret, Philip, Terry

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)