STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 142 (Doomed man 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

142. Tawong laglagonon 3


Doktor: “Mr. Taylor, ikaw nakita nga grabe! Lig-ona ang imong kabubut-on. Dili na ikaw mabuhi og dugay.”

H. T.: “O, oo akong himoon! Ako mabuhi sa taas nga panahon. Ang Ginoo adunay bulohaton alang kanako nga buhaton sa Tsina. Bisan pa niana, kon ako mamatay, unya ako makig-uban kang Hesus, ug ako naglantaw sa unahan niana.”

Si Hudson Taylor natakdan sa usa ka patayng tawo nga namatay gikan sa usa ka makalilisang nga hilanat. Walay usa nga naghunahuna nga siya mamaayo. Apan si Hesus nanalipod kaniya. Si Hudson nagpadayon sa iyang pagtuon sa medisina, kay siya nagkinahanglan niini alang sa iyang misyonaryong bulohaton sa Tsina.

Sa Septembre desinueve, mil otsosentos singkwentay tres siya naandam na. Siya misakay sa barko nga gingalag “Dumfries”, ug naglawig gikan sa Englatera paingon sa Tsina. Nakadunggo na sila sa dihang miabot ang makuyaw nga unos. Ang mga balod mihulga sa barko nga malunod ug ang tanang mga tripolante. Apan si Hesus, ang kusgang tigpanalipod, wala magtugot nga sila malunod. Sa laing panahon wala na gayoy hangin. Ang layag nabitay. Ug diha dayon ang kusog nga sulog nagpwersa sa barko paingon sa batoon nga kapagangan. Ang kapitan misurrender.

Kapitan: “Mao kini ang atong kataposan. Wala na gayod kitay mahino.”

H. T.: “O, apan adunay usa ka butang nga atong mahimo.”

Kapitan: “Unsa kana?”

H. T.: “Kita makaampo ug mangayo sa Ginoo sa pagpadala sa hangin.”

Si Hudson nag-ampo ug mituo nga ang Ginoo mahimong motabang kanila.

H. T.: “Ipakanaog ang unang layag!”

Kapitan: “Unsa kana alang sa walay hinungdan?”

H. T.: “Ang Ginoo magpadala sa hangin.”

Kapitan: “Kana kataw-anan kaayo. Ako motuo sa dihang ako makakita niini.”

Apan unya ang maisog nga mayubiton nakasinate sa milagro. Sa kalit lang ang hangin mihuros didto sa layag, ug ang barko naglawig lampas sa pagang nga walay bisan unsa nga kalisod.

Si Hesus nagkupot sa Iyang kamot sa pagpanalipod ibabaw sa barkong “Dumfries”. Sila midunggo sa Shanghai ug gipakanaog ang angkla.

Si Hudson mihilak sa kalipay sa dihang siya naglakaw sa yuta sa mga Intsek. Dinhi iyang gusto sultian ang mga katawhang Insek mahitungod sa iyang Tigpanalipod. Maoy hinungdan nga siya nakakat-on sa ilang lingguwahe. Kini malisod nga trabaho.

Ang iyang dila kapuyon usahay.

H. T.: “Sirr Jesu ai o, za tscheng tsching kau su o.”

Kini murag sama sa daghang Intsek nga naghulat lang sa usa ka tawo nga moabot ug magsulti kanila mahitungod kang Ginoong Hesus. Apan siya ug ang iyang kauban wala dawata bisan asa.

Babaye: “Ayaw pag-adto sa Tungschau. Ang mga tawo didto mga daotan. Patyon ka nila o ibanlod ka sa prisohan.”

H. T.: “Kung ang mga tawo mga daotan, unya kami moadto didto. Sila nagkinahanglan kang Hesus.”

(tingog sa usa ka kagubot) Adunay usa ka butang ang nahitabo! Ako magsulti kaninyo sa tanan mahitungod niini sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, doctor, Hudson Taylor, kapitan, babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)