STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 010 (A Christmas quiz)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

10. Ang pasulit sa Pasko


Karon aduna kitay gisaad nga pasulit sa Pasko.

Mamumulong (usa ka bata): “Ako naglaom nga ako makahibalo sa tanang mga tubag!”

Ako naglaom, usab!

Ang Pasko mao ang usa ka pagsaulog sa adlawng natawhan – ang adlawng natawhan ni Ginoong Hesus. Sa matag tuig ang mga tawo magsaulog sa Iyang adlawng natawhan sa tibuok kalibotan. Ako nagabuhat, usab: Ako nalipay kaayo nga ang Manluluwas sa kalibotan natawo.

Sa dihang si Hesus natawo 2000 anyos ang milabay, ang anghel miabot didto sa tungang gabii. “Ayaw kahadlok, ang anghel nag-ingon ngadto sa mga magbalantay kinsa nagbantay sa ilang mga karnero. Ako adunay maayong balita. Paglipay! Ang Manluluwas natawo alang kaninyo diha sa lungsod ni David; Siya mao ang Mesiyas, si Hesu-Kristo, ang Ginoo. Inyong makaplagan ang bata nga giputos diha sa mga panapton ug naghigda diha sa pasungan.“

Sa kalit lang usa ka dakong panon sa mga anghel miingon, “Himaya ngadto sa Dios! Ang Manluluwas natawo na!”

Ang Dios nahigugma pag-ayo sa mga tawo, ug Siya nahigugma kaninyo pag-ayo, usab!

Karon atong sugdan uban sa pasulit sa Pasko. Andam na ba kamo? Ako maghatag ug duha ka mga tubag, apan usa lamang ang husto. Isulat sa ubos ang hustong tubag. Dinhi kita moadto!

1. Asa si Hesus natawo? Sa Bethlehem o diha sa Cairo?

2. Kinsa ang ngalan sa inahan ni Hesus? Si Sarah o Maria?

3. Unsa ang trabaho nga gibuhat ni Jose? Elektrisyan o karpentero?

4. Sa asa gisugilon sa mga anghel nga ang Manluluwas sa kalibotan natawo na? Ang mga magbalantay, o kang Herod?

Kamo mahimong makapadala kanamo sa inyong mga tubag o sa email. O kon kamo magsulat nganhi kanako, hinumdomi sa pag-apil sa inyong balik nga adres ingon man usab ang inyong edad, ug kamo makadawat sa tubag.

Tigsaysay (usa ka bata): “Paglingawlingaw! Ako kini buhaton dayon!”

Ang akong tambag ngadto kaninyo: kon aduna kamoy usa ka Bibliya, basaha ang Lucas kapitulo 2 diin inyong makaplagan ang sugilanon sa adlawng natawhan ni Hesus ug didto kamo makakaplag sa husto nga mga tubag.


Mga Tawo: Tigsaysay, bata

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)