STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 099 (Safari quiz)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

99. Pasulit sa Safari


Moadto kita sa safari, mahimo ba kamong mouban?

Batang lalaki: “Maghimo kami og usa ka biyahe pinaagi sa Biblia ug nangita sa bantogan nga mga mananap.”

Batang babaye: “Ang uban kanila maikagon kaayo.”

Kamo sa pagkamatuod nasayod sa pipila kanila. Kon gusto kamo, mahimo kamong magsulat kanako ug isulti kanako ang mga ngalan niining mga mananap.

Ang atong biyahe modala kanato una sa Ehipto. Ang adlaw makasunog ang kainit gikan sa langit. Alang sa cuatrosentos ka mga katuigan, ang mga Israelita ulipon dinhi. Sila misinggit ngadto sa Dios aron pagluwas kanila. Ang Dios nakadungog sa ilang paghilak, apan ang Paraon dili gusto sa pagtugot kanila sa paglakaw.

Ingon nga usa ka silot, ang Dios mitugotsa mga mananap nga moabot ngadto sa Ehipto. Sila mitabon sa yuta ug bisan pa misulod sa ilang mga balay ug mga higdaanan. Unsa nga mga mananap sila?

Human siya adunay paglakaw sa daghang mga milya, siya nakakita sa usa ka suba. Ang mensahero sa Dios, si Elias naglingkod dinhi sa taas nga mga oras. Ang mga langgam nagdala kaniya og pamahaw ug panihapon.

Unsa nga matang sa langgam ang nagdala kaniya sa tinapay ug karne matag padala sa eroplano?

Ako naghunahuna lang sa Bileam. Siya nagpuyo sa iyang kinabuhi halayo gikan sa Dios. Unya ang mananap nga iyang gisakyan miadto sa pagwelga ug misulti kaniya uban sa tingog sa tawo. Unsa nga matang sa mananap ang naghimon niini?

Kamo segurado nga nasayod mahitungod sa Bukid sa Ararat. Dinhi niining bukid ang arka ni Noe mitugpa human ang dako nga baha. Unsa nga langgam ang nagdalag usa ka lunhaw nga gamayng sanga diha sa iyang sungo balik ngadto kang Noe, nga mao ang maayong balita nga ang tubig mihubas gikan sa kalibotan?

Ang atong safari magpadayon sa Babilonia. Si Daniel mao ang gikuha nga bihag dinhi.

Batang babaye: “Siya mao ang akong panig-ingnan. Siya nag-ampo katulo sa usa ka adlaw.”

Ug alang niini siya nahimong pagkaon alang sa mga mananap.

Unsa nga simod sa manunukob ang gitak-om sa Dios aron dili kini makaon si Daniel?

Nasayod ba kamo unsa nga hayop sa Biblia nga gihulagway ingon sa batid? Ang bitin. Ang yawa naggamit niini aron sa pagtintal sa unang mga tawo aron sa pagsupak sa Dios.

Batang lalaki: “Kon kana wala mahitabo, ang matag-usa buot masuod ngadto sa Dios.”

Apan sa baylo, ang matag usa kanato mao nga gumikan sa kinaiya nahimulag gikan sa Dios. Alang niining rason, si Hesus nagtandi kanato ngadto sa mga hayop kinsa walay pasiunang kahibalo ug kinsa dali mahisalaag.

Unsang matang sa mga mananap sila?

Si Hesus mao ang maayong Magbalantay. Siya nagtawag sa mga tawo pinaagi sa ngalan tungod Siya nahigugma kanila.

Kamo ba nakaila sa labing menos upat ka mga mananap? Ako mahimong malipay kon kamo magpadalag sulat kanako sa inyong tubag.

(Mga tubag: mga baki, uwak, asno, salampati, liyon, karnero)


Mga Tawo: Tigsaysay, batang lalaki, batang babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)