STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 112 (Mirror of the truth)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

112. Salamin sa kamatuoran


Pila ka mga higayon ikaw milantaw diha sa salamin karon?

Si Marcos mitutok diha sa salamin. Siya nakurat. Apan inay mogamit siya sa sabon ug tubig, siya mikuha sa salamim ug gilabay kini nga masuk-anon sa salog.

(tingog sa nabuak nga bildo)

Sa samang paagi, ang ubang mga tawo gidumala ang Bibliya niining paagi. Kini usa ka salamin ug nagpakita sa mga bata ug mga hamtong unsa ang dili matarong diha sa ilang mga kinabuhi. Ug daghan ang dili ganahan niana.

Si Jeremias usa ka propeta sa milabayng mga katuigan, ingon man usab usa ka tig- pamaba sa Dios sa Israel, ug siya nakasinati sa samang butang. Ang iyang mga wali sama sa usa ka salamin alang sa nasud. Apan sila dili gusto nga mausab. Ang Ginoo dako ug pasensya ngadto kanila. Sa sulod sa singkuwenta ka mga katuigan.

Tingog sa Ginoo: “Jeremias, punita ang usa ka basahon nga linukot. Isulat ang tanan nga Akong isulti kanimo. Tingali unya ang mga tawo mamati kanako ug mausab ang mga butang sa ilang mga kinabuhi.”

Kini nga trabaho moabot ug mga bulan aron mahuman. Si Jeremias nagdiktar sa Pulong sa Dios sa iyang sekretaryo ug iyang gisulat ang matag pulong.

Jeremias: “Baruc, sa kataposan kini natapos. Ikaw nasayod nga ako dili na gayod tugotan sa pagsulod sa templo. Molakaw ka didto ug dad-a kining linukot nga mga basahon uban nimo.”

Si Micaias namati samtang ang linukot nga mga basahon gibasa sa kusog. Siya nagdali sa pagpangita sa iyang ministro didto sa palasyo sa hari.

Micaias: “Si Baruc nagbasa sa Pulong sa Ginoo didto sa templo. Kita wala magkinabuhi sa husto. Ang Ginoo mosilot kanato.”

Ministro: “Dad-a ang tawo uban sa linukot nga mga basahon nganhi kanato.”

Si Baruc miabot. Ang Pulong sa Ginoo sama sa usa ka salamin ngadto sa kasingkasing sa ministro.

Ministro: “Baruc, giunsa nimo pagsulat kanang tanan?”

Baruc: “Si Jeremias nagdiktar niini kanako ug akong gisulat kini sa tinta.”

Ministro: “Ato kini itaho ngadto sa Hari. Baruc, tago uban kang Jeremias, kinahanglan walay usa nga makahibalo kon asa kamong duha magsaka.”

Si Haring Joakim komportabling naglingkod atubangan sa kalayo sa iyang balay sa tingtugnaw. Adunay daghang mga butang sa iyang kinabuhi nga wala mahan-ay. Apan siya dili gayod gusto nga mamati ngadto sa Ginoo. Human sa pipila ka mga tudling nga gibasa, siya mitindog, mikuha ug kutsilyo ug gigisi ang ubang linukot nga basahon ug gilabay ngadto sa kalayo. Siya naghimo niini pag-usab hangtod ang tibuok linukot nga basahon nahurot kasunog.

Didto sa tagoanang dapit, ang tanan gisulat sa makausa pang higayon.

Ang gugma sa Dios dako. Siya nagtugot sa Iyang Pulong nga masulat alang kanato usab.

Ang akong pahalipay alang kaninyo: basa sa Bibliya matag-adlaw. Tugoti nga mausab ang inyong kinabuhi.

Ang Ginoo gusto motan-aw kanimo nga maayo, ilabi na sa ang inyong kasingkasing.


Mga Tawo: Tigsaysay, Jeremias, tingog sa Ginoo, ministro, Baruc, Micaias

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 12:48 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)