STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 113 (Can your God do everything)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

113. Ang inyo bang Ginoo makahimo sa tanang butang


Catherine: “Jody, hunahuanaa lang – Ako nakakuha labaw sa bayntesingko ka dolyar gihatag nganhi kanako. Tungod kay. Walay usa nga nasayod nga ako nag-ampo ug kuwarta aron ihatag sa mga misyonaryo.”

Jody: “Unsay buot nimong ipasabot?”

Catherine: “Sa matag higayon nga ako makakuha sa alawans, ako maghatag sa uban nakong kuwarta sa Ginoo alang sa misyonaryong bulohaton. Ug karon ako gusto sa pagpalit sa usa ka monyeka aron ibutang sa kahon aron mahimong moadto sa Tsina sa panahon sa Pasko. Mouban ba ikaw kanako?”

Jody: “Segurado gyod.”

Didto sa tindahan sa dulaanan, sila nakadesisyon sa pagpalit ug monyeka nga adunay taas ug bulaghaw nga buhok ug maanindot nga asul nga sinina. Human pagbayad, si Catherine ug Jody miadto diritso sa balay ni Mrs. Hartmann.

(tingog sa pagbagting sa doorbell, ang pultahan naabli)

Catherine: “Maayong adlaw, Mrs. Hartmann! Kini alang sa Pamasko nga kahon.”

Mrs. Hartmann: “Hala, pasayloa ako, apan ang kahon nasirado na.”

Catherine: “Oh dili! Apan kini nga monyeka kinahanglan maadto sa Tsina. Ako nasayod niini alang sa usa ka kamatuoran. Si Hesus naghatag kanako sa kuwarta aron sa pagpalit niini.”

Sa dihang nakita ni Mrs. Hartmann unsa ka seryoso ang bata, siya miabli sa kahon.

Catherine: “Salamat kaayo Mrs.Hartmann. Ang Ginoo adunay katuyoan alang niini.”

Murag si Sister Ruth nakatagna niini! Siya usa ka misyonaria sa Tsina ug nagtudlo sa German sa usa ka batan-ong babaye.

Si Adina gigasan sa mga lingguahe. Apan siya wala gayod makadungog mahitungod sa buhi nga Dios kinsa naghimo sa mga milagro ug nahigugma kaniya pag-ayo.

Adina: “Ang inyo bang Ginoo tinuod nga makahimo sa tanang butang?”

Sr. Ruth: “Oo, walay imposible uban kaniya.”

Adina: “Unya Siya mahimong magpadala kanako ug usa ka monyeka nga German uban sa asul nga sanina alang sa Pasko. Palihog sultihi Siya niini!”

Si sister Ruth dili makahunahuna kon unsaon sa Ginoo nga mahimong matuman kining pangandoy. Mao nga siya nahibulong sa dihang siya nag-abli sa kahon uban sa tubag sa pag-ampo ang monyeka. Kini dili sulagma.

Sr. Ruth: “Salamat, Ginoong Hesus. Ikaw buhi ug Ikaw tinuod nga makahimo sa tanan. Palihog tabangi si Adina nga muduol aron makaila Kanimo.”

Uban sa maanindot nga pakete nga naputos, siya nagdala sa gasa ngadto kang Adina.

Sr. Ruth: “Ania Adina, ang Ginoong Hesus nagpadala niini nganha kanimo.”

(tingog sa hinaguros sa papel)

Adina: “Maanyag kaayo siya! Kini mao ang tukma nga matang sa monyeka nga akong gusto.”

Siya milukso sa kalipay sulod sa lawak, Apan sa kalit lang siya nahimong seryoso.

Adina: “Sister Ruth, Si Hesus makahimo sa tanang butang. Ako nagtuo diha Kaniya tungod Siya nagtagbo sa akong pangandoy. Ginoong Hesus, sulod sa akong kinabuhi ug himoa ang akong kasingkasing nga putli. Ako gusto nga mahisakop kanimo sa sientoporsiento. Amen.”

Ang tinuod nga kalipay sa Pasko miabot sa kasingkasing ni Adina. Si Hesus makahimo sa tanang butang. Ug siya nagsugilon niiini ngadto sa daghang mga tawo.


Mga Tawo: Tigsaysay, Catherine, Jody, Mrs. Hartmann, Adina, Sister Ruth

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 12:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)