STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 097 (Whoever won’t listen 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

97. Si bisan kinsa ang dili mamati 1


(tingog sa pagtuktok)

1st tawo: “Karon siya nagsugod na usab.”

Babaye: “Siya naghimo kanako nga masuko kaayo.”

2nd tawo: “Siya ang pinakadako nga kahibudngan sa tanang panahon. Kini mahimong moulan. Ang Ginoo kuno misulti kaniya nga.”

Ang Ginoo ba gayod nagsulti kaniya niana?

Ang Dios misulti: “Ako maghimo ug usa ka desisyon. Akong pagalaglagon ang matag tawo nga nagpuyo sa nawong sa kalibotan. Ang ilang mga hunahuna ug mga buhat kanunay daotan.”

Si Noah mao ang bugtong tawo kinsa mitutok sa Dios. Alang niini siya nagkinahanglan ug dugang kaisug. Siya wala motugot sa iyang kaugalingon nga mahisalaag sa paghimo sa daotan. Siya nagpabiling lig-on ug nagbuhat sa tanang mga butang nga gisulti kaniya sa Dios. Ang Dios nalipay uban kaniya.

Ang Dios misulti: “Noe, pagbuhat ug usa ka arka gikan sa kahoy. Ako magpadala ug usa ka dako nga baha. Tanang mga butang nga buhi mahimong malumos. Apan ako magluwas kanimo ug imong asawa ug mga anak nga lalaki ug ilang mga asawa.”

Si Noe nagbuhat sa tanang butang nga gisulti sa Dios. Siya nagbuhat sa arka uban sa iyang mga anak sumala sa pagtudlo sa Ginoo. Hapit kenyentos feet ang gitas-on, setentaydos feet ang gilapadon ug kwarenta feet ang kahabugon. Ang mga atop ipahiluna diha sa dapit ug tulo ka andana ug gibahin ngadto sa mga lawak. Ang arka adunay usa ka pultahan ug usa ka bintana didto a atop. Kini selyohan uban sa alketran sa sulod ug sa gawas.

Imo bang mahanduraw ang pagbiaybiay nga ilang nadawat gikan sa ilang mga silingan?

1st tawo: “Si Noe nabuang. Asa ang tubig maggikan aron ang barko mahimong molutaw?”

2nd tawo: “Wala gayod ako sukad makakita sa ulan. Noe, hunong na kon unsa ang imong gibuhat ug sugdi ang paglingaw-lingaw sa kinabuhi.”

Apan si Noe wala mohunong. Siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsa ang gisulti sa Dios kaniya nga buhaton. Human sa daghang mga katuigan sa malisud nga trabaho, ang arka nahuman.

Ang Dios misulti: “Noe, saka ngadto sa arka uban sa imong pamilya. Pagkuha og duha sa matag mananap uban kanimo ingon man usab ang igong pagkaon alang sa tanan. Usa na lang ka semana, ug unya Ako mahimong magpaulan sa makanunayon alang sa kwarenta ka mga adlaw ug kwarenta ka mga gabii.”

Si Noe wala makakita sa ulan, apan siya nagpadayon sa pagbuhat sa tanan nga gisulti sa Dios kaniya nga buhaton. Siya misaka sa arka uban ang iyang pamilya. Ang mga mananap miabot. Kini murag ingon nga sila nasayod nga ang kakuyaw moabot.

Silang tanan miadto pinaagi sa usa ka pultahan sa pagsakay.

Ang Dios sa Iyang Kaugalingon nagsirado sa pultahan sa luyo ni Noe. Siya nagluwas niadtong misalig ug mituman Kaniya.

Ug ang uban? Sila wala mituo sa Dios.

Ang unang mga tulo sa ulan nahulog. Ug unya ang mga tawo sa kalit lang nakaamgo nga ang Dios naghimo kon unsa ang Iyang gisulti nga Iyang buhaton.

Ako magsulti kaninyo unsa pa ang nahitabo didto sa sunod nga drama.


Mga tawo: Tigsaysay, duha ka mga tawo, babaye, Ginoo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)