STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 168 (All is well with Terry 6)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

168. Ang tanan maayo uban ni Terry 6


Si Philip ug si Ruth maayo ang katulog. Sila wala makadungog sa daghang mga tunob diha sa balay. Sila wala makahibalo nga ang doctor molingkod sa higdaanan ni Terry sa kasagaran sa gabii.

Si Hesus, ang Maayong Magbalantay, nagkuha kang Terry sa hilom ug diha sa Iyang mga bukton nga dili makita ug gidala siya ngadto sa iyang puloy-anan sa langit.

Sa sunod buntag, sa dihang si Ruth nakadungog nga si Terry patay na, siya mihilak sa mapait gayod. Siya ug si Philip nawad-an sa ilang suod nga higala.

Sa iyang lubnganan, si Pastor Robinger mibasa sa kusog ang sugilanon ni Hesus, ang Maayong Magbalantay.

Human sa paglubong, si Ruth naglakaw nga masulob-on agi sa mga kakahuyan. Kini usa ka makalilisang nga huna-huaon nga si Terry dili na gayod buhi. Siya mihilak nga gawasnon ilalom sa kastanyas nga kahoy.

Mr. Tanner: “Ruth, nganong naghilak ka?”

Si Mr. Tanner sa kalit lang nagtindog sunod kaniya. Ang tanang mga karnero sa balilihan nahisakop ngadto kaniya. Si Ruth nagsulti kaniya sa tanang nahitabo.

Ruth: “Ako kanunay nag-ampo. Apan kini wala makatabang. Si Terry namatay bisan pa.”

Mr. Tanner: “Ikaw ba naghunahuna nga si Hesus nakahimo ug usa ka sayop? Unsay buot nimong isulti kon usa sa imong karnero nasakit kaayo ug buot nakong kuhaon ug dad-on kini ngadto sa labing lunhaw nga balili diin kini mahimong labaw pa ka maayo kay sa kaniadto?”

Si Ruth nagsugod pagsabot.

Mr. Tanner: “Si Hesus nagdala kang Terry ngadto sa usa ka lugar diin siya nagbuhat og kahibulongan. Maoy hinungdan nga ikaw dili kinahanglan mag-guol.”

Ruth: “Apan sila naglubong kaniya sa yuta. Unsaon nga siya makig-uban sa Maayong Magbalantay?”

Si Mr. Tanner mikuha sa usa ka kastanyas.

Mr. Tanner: “Ruth! Tan-awa, Ang mabagang panit sa kastanyas wala bili kini. Apan ang kinabuhi mao ang kinauyokan. Gikan niana mogawas ang bag-ong kahoy. Imong makompara ang lawas ni Terry uban ang bagol. Kini nahimutang diha sa yuta ug siya dili na magkinahanglan niini gayod, Apan ang iyang sulod nga kinauyokan, ang iyang tinuod nga kinabuhi uban na ni Hesus. Didto aduna siyay bag-ong lawas nga dili na mobati og sakit. Huna-hunaa kana, Ruth.”

Didto sa balay, si Philip nakamatikod nga si Ruth dili na masulob-on.

Philip: “Ruth, salamat sa imong pagsulti kanako mahitungod sa Maayong Magbalantay aron ako makaila ngadto Kaniya karon. Ug kita moadto ngadto Kaniya sa umaabot nga adlaw.”

Ruth: “Ug ugma ako magsulti sa mga bata didto sa tulonghaan mahitungod sa Maayong Magbalantay aron sila mahimong makaila ngadto Kaniya, usab.”

Kinsa ang makasulti kanimo mahitungod kang Hesus, ang Maayong Magbalantay?


Mga Tawo: Tigsaysay, Mr. Tanner, Ruth, Philip

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)