STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 060 (Christmas – so different 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

60. Ang Pasko – lahi kaayo 2


Wala usa nga nagsaulog sa Pasko didto sa gamay nga balangay sa bukid. Walay usa nga nalipay nga ang Ginoong Hesus natawo. Kini lahi kang Turea. Nianang buntaga, siya nagsulti sa iyang igsoong lalaki sa sugilanon ni Maria, Jose ug ang bata nga si Hesus. Siya gusto nga magsaulog sa Pasko, apan dili siya makahibalo kon unsaon.

Didto sa Kristohanong tulonghaan sila adunay mga Christmas tree, mga gasa, mga suga ug mga awit, apan wala dinhi. Siya nagsulob sa iyang tapis, nagmasa sa harina, nagkuha og tubig gikan sa atabay, ug nagkuha sa gatas sa mga kanding. Kini nakahimo kang Turea nga malipayon aron pagtabang sa iyang gikapoy nga inahan. Kini usab usa ka paagi sa pagsaulog sa Pasko. Daghan ang miabot nga mga bisita sa pagkagabii. Ang tanang mga paryente gusto sa pagtan-aw kang Turea pag-usab tungod siya anaa sa balay lamang sa panahon sa bakasyon sa tulonghaan.

Sila mikaon sa sinugba nga koneho ug tinapay nga walay patubo. Kini lamian kaayo alang sa matag-usa.

Human sa pagpangaon, sa kalit lang si Hassan miingon:

Hassan: ”Turea, sultihi kami sa sugilanon mahitungod sa bata nga si Hesus diha sa pasungan, kadtong imong gisulti kanako sa buntag?”

Kining peligrosong kahilom nagpadayon diha sa lawak. Ang ngalan ni Hesus dili madawat dinhi, ug sa maong rason, ang mga tawo masuk-anong mitutok kang Turea. Ang iyang ig-agaw, si Armeen, gihimo siyang kataw-anan.

Armeen: “Sila ba nagtudlo kanimo sa inyong tulonghaan? Wala ka magsulti mahitungod niana!”

Si Turea nagpabiling hilom. Siya mibati nga nag-inusara ug sinalikway. Sama sa gibati ni Hesus sa milabayng daghang katuigan. Apan bisan unsay mahitabo, siya gusto nga mahimong matinud-anon ngadto Kaniya. Ang iyang amahan misulti;

Amahan: “Sa tinuod si Turea dili motuo sa mga sugilanon diha sa Biblia. Aduna kitay lahi nga relihiyon, siya nasayod niana. Husto, Turea?”

Turea: “Apan ako mituo ni Hesus. Siya mao ang bugtong dalan aron kita makaadto sa langit. Si Hesus nag-ingon: Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi; walay usa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako.” (Juan 14:6)

Ang mabugnaw nga kahilom ug mangitngit nga tinan-awan nahimo ngadto sa trese anyos. Kini nakasakit kang Turea nga ang uban misalikway kang Hesus. Siya midagan sa gawas ug misinggit. Siya lamang ang usa kinsa nahigugma kang Ginoong Hesus. Nganong ang uban wala mahigugma kaniya? Si Turea walay mahatag nga tubag. Sa kalit lang ang iyang manghod nga lalaki, si Hassan, mitindog sunod ngadto kaniya.

Hassan: “Turea, Ako gusto sa imong mga sugilanon. Ako gusto nga mahisama kanimo.”

Si Turea mipahiyom. Siya wala na gayod mahadlok. Ang kalipay sa Pasko miabot ngadto sa iyang kasingkasing. Siya nagsaulog sa Pasko - uban ni Hesus diha sa iyang kasingkasing!


Mga tawo: Tigsaysay, Hassan, Armeen, Turea, Amahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)