STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 088 (The big contest question)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

88. Ang dako nga paindigay sa pangutana


Ang pangutana sa lumba: Kinsa ang labing maalamon?

Batang babaye: “Kana mahimong si Stefan, ang pinangga sa magtutudlo.”

Batang lalaki: “Ako naghunahuna nga ang utok ni Dirk motrabaho sama sa usa ka kompyuter.”

Batang babaye: “O siya. Siya naghunahuna nga siya maantigo, apan kon dili?”

Makahunahuna ba kamo kang bisan kinsa?

Batang lalaki: “Ang propesor sa unibersidad.”

Batang babaye: “O si bisan kinsa nga maantigo nga siya nakadiskubre sa usa ka butang.”

Batang lalaki: “Pananglitan, si Einstein o si Pythagoras.”

Ang akong pangutana wala gihapon matubag.

Nakahibalo ba kamo kinsa ang labing maalamong tawo?

Pamati kon unsa ang giingon sa Biblia mahitungod niini.

Kinsay naghunahuna nga si Hesus mao ang maalamon. Pamati ug maayo, kay kamo adunay higayon nga mahimong labing maalamon nga tawo.

Hesus: “Ang matag-usa kinsa makadungog sa Akong mg pulong ug magbuhat niini mao ang maalamon nga tawo. Siya sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Kana nagpasabot nga siya nagbutang sa usa ka maayo nga pundasyon, bisa pa kini dili makita sa ulahi. Ang iyang balay mobarog nga lig-on diha sa lig-on nga yuta. Sa dihang ang usa ka bagyo miabot mibundak ang ulan ug mibaha ang yuta, ug ang hangin mihapak ug ang suba miawas, ang iyang balay nagbarog nga lig-on. Kini wala mapukan tungod kay kini adunay maayo nga pundasyon.

Apan ang matag-usa nga nakadungog sa Akong mga pulong ug wala magbuhat niini mao ang buang-buang. Siya sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay sa balas. Sa dihang ang bagyo moabot ug ang hangin mokusokuso, ang balay mahugno. Ang balay matumba ug ang kadaot dako.”

Ang mga tawo nga nakadungog sa pagsulti ni Hesus nakadayeg. Dili ang usa ka titulo ni ang tsapa ni ang dagkong mga pulong mao ang mga ilhanan sa usa ka maalamon nga tawo. Unya unsa kini?

Adunay usa ka paagi nga kamo makaila kon usa ka tawo tinuod nga maalamon o dili.

Kon adunay kamoy usa ka Biblia, palihug basaha Mateo kapitulo 7, bersekulo 24.

Mateo kapitulo 7, bersikulo 24 nagsulti kanato sa tubag niining lumba diha sa duha ka mga pulong. Kinsa ang maalamon?

Pakigkita kanako uban sa inyong tubag. Moapil ba kamo?

Ug unya paghunahuna mahitungod kon usa ba ikaw niadtong gihulagway ni Hesus ingon nga maalamon.


Mga tawo: Tigsaysay, batang lalaki, batang babaye, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)