STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 152 (Pass it on 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

152. Ipasa kini 2


Dili, ang upat ka mga sanlahon wala magdahom niini sa dihang sila nangubit ngadto sa kampo sa mga kaaway, nasakiton ug gigutom.

1st sanlahon: “Klaro ba ang akong pagtan-aw? Kini murag dili tinuod!”

2nd sanlahon: “Apan oo! Ang kampo walay sulod! Ang mga kaaway nawala!”

1st sanlahon: “Tingali kini usa ka lit-ag.”

Apan kini dili usa ka lit-ag. Ang mga taga-Siria kinsa misulong sa siyudad sa Samaria sa dugayng panahon ug misulay sa pagpagutom ang mga Israelita wala na makita. Kinsay nag-abog kanila palayo?

Ang Bibliya nagsulti kanato sa sekreto. Ang buhi nga Dios maoy hinungdan nga nadungan nila ang kasaba sa daghang kasundalohan. Ug tungod sila naghunahuna nga ang taga Israel nakighugpong uban sa laing mga kasundalohan, ilang gibiyaan ang tanang butang diha sa kahadlok ug nagdali pagkalagiw sa ilang mahimo.

Ang Ginoo naghimo niining milagro sa pagtunod sa adlaw, tukma gayod sa takna sa dihang ang upat ka mga sanlahon milakaw aron paghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa kaaway.

Sila nagdahom sa kamatayon ug nadawat hinoon ang kinabuhi.

1st sanlahon: “Daghan kaayong pagkaon! Ako sa gihapon dili makatuo niini.”

2nd sanlahon: “Unsa nga ganti! Tan-awa! Mga sapot, bulawan ug salapi.”

Sila mikaon ug miinom. Murag anaa sa usa ka damgo, sila naglakaw pinaagi sa kampo.

1st sanlahon: “Dili husto kon unsay atong gibuhat. Dili nato hunahunaon lamang ang mahitungod sa atong kaugalingon. Kinahanglan atong sultihan kadtong anaa sa siyudad niining maayong balita. Kay kon kita magpabiling magpakahilom, unya ang uban mahimong mamatay sa gutom. Ug unya kita mahimong sad-an sa ilang kamatayon.”

Sa sinugdanan ang Hari naghunahuna nga kining balita usa ka lansis sa kaaway. Apan ang tanang lumulopyo midasmag pag-gawas sa siyudad, nakit-an nga kini tinuod, ug gikuha ang sulod sa kampo sa taga-Siria.

Ang opisyal nga gihimong kalingawan ang Ginoo giyatakan hangtod namatay diha sa ganghaan sa siyudad. Ang tanang mga butang nahitabo sama gayod sa gisulti sa Ginoo nga mahitabo.

Usa ka tawo ang nagpasa sa maayong balita. Si bisan kinsa ang motuo niini, mabuhi. Unsa ka maayo kini nga ang usa ka tawo wala magpakahilom.

Ako nakahinumdom kon unsa ang giingon ni Hesus: Ako buhi ug kamo mahimong mabuhi usab.

Siya gusto sa mga tawo nga mabuhi. Dili lang mabuhi, apan mabuhi sa walay kataposan.

Daghan pa ang wala makahibalo niini. Sa maong hinungdan ako gusto sa pagpasa sa maayong balita mahitungod kang Hesus.

Ikaw ba usab?


Mga Tawo: Tigsaysay, 1st sanlahon, 2nd sanlahon

© Copyright: CEF Germanys

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 09:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)