STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 139 (The King’s invitation 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

139. Ang imbitasyon sa Hari 2


Ang karwahi sa Hari misulod sa mga kadalanan. Ang tabil gilukot ug ang mga bintana giablihan. Maukiton, ang mga tawo nagbantay aron sa pagtan-aw unsa ang mahimong mahitabo.

Babaye: “Ang mga mensahero sa Hari didto sa Lo-Dabar? Kini usa ka makatandog!”

Silingan: “Kinsa ang ilang gibisitahan? Basin ang mayor?”

Sa ilang kakurat, ang maanindot nga karwahe mihunong diretso gayod sa atubangan sa balay diin nagpuyo si Mepiboset.

Si Haring David nag-imbitar kaniya. Si Mepiboset daw naglisod pagtuo niini. Siya, ang usa ka bakol, ang taga-gawas nakadawat ug usa ka imbitasyon gikan sa Hari! Kana kahibulongan gayod. Ikaw dili kinahanglan nga masina. Ikaw usab gi-imbitar. Ang matarong nga Hari, nga walay kinutuban, nag-imbitar kanimo. Si Hesus, ang Hari sa mga Hari! Buhata sama sa gibuhat ni Mepiboset ug dawata ang imbitasyon, bisan sa dihang dili ikaw importanteng tawo apan mibatig dili mapuslanon.

Ang bakol nga bata gidala ngadto sa Hari.

David: “Mepiboset, ayaw kahadlok. Gusto ako sa pagpakita ug kaluoy nganha kanimo.”

Mepiboset: “Apan ako dili angayan niana.”

David: “Ako maghatag kanimog yuta. Ang akong mga alagad magtanom ug mag-ani. Ug kining tanan ihatag ngadto kanimo.”

Si Haring David naghatag sa usa ka imbitasyon ngadto kang Mepiboset ug gihatagan siya ug mga gasa.

Ang walay kataposang Hari, si Hesus nag-imbitar kanimo ug gusto sa paghatag kanimo ug mga gasa.

Ang iyang mga gasa dili mabayran: kapasayloan, kalipay, kalinaw, kinabuhing walay kataposan. Ako dili bisan pa makalista sa tanang butang. Duol ngadto kang Hesus ug Siya magpanalangin. Si Mepiboset wala gayod nagbasol nga siya midawat sa imbitasyon sa Hari ug sa iyahang kaluoy. Ug ang labing maayo moabot pa.

David: “Mepiboset, gusto ako nga moanhi ka aron mopuyo uban kanako.”

Ang dili makita nga Hari, sama gayod uban ni Hesus. Siya dili gusto kanimo sa pagbisita lang Kaniya sa Domingo, apan sa matag-adlaw. Gusto ba usab ikaw niana? Aron kanunay uban Kaniya sa imong kasingkasing ug mga hunahuna?

Si Hesus mahimong maghari sa imong kinabuhi nga maayo. Wala akoy nasayran nga mas maayong Hari kay Kaniya. Ang imbitasyon ni Haring David nag-usab sa tibuok-kinabuhi ni Mepiboset.

Ang imbitasyon ni Ginoong Hesus mahimong mag-usab sa imong tibuok nga kinabuhi.

Si Hesus nag-imbitar kanimo ug gusto sa pagpakitag kaluoy kanimo. Siya gusto nga kanunay ka mag-uban Kaniya.

Dawata ang Iyang imbitasyon. Ikaw maghatag Kaniya sa imong tubag sa dihang ikaw mag-ampo. Si Hesus ang Hari nakadungog kanimo.


Mga Tawo: Tigsaysay, babaye, silingan, David, Mepiboset

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 08:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)