STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 158 (Reward for M. 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

158. Ganti alang kang Marduqueo 3


Si Rayna Ester maisugon kaayo. Walay usa ka imbitasyon, siya miadto sa Hari sa Persia. Sa paghimo niini siya nagrisgo sa iyang kinabuhi. Apan siya naghimo niini tungod siya gusto sa pagluwas sa iyang katawhan, ang mga Judio.

Si Haring Ahasuero naglingkod sa iyang trono. Iyang nakita ang pag-abot ni Ester. Iyang gigunitan ang iyang bulawang cetro ngadto kaniya, nga nagpasabot nga siya giabi-abi.

Hari: “Rayna Ester, nganong mianhi ka? Unsay imong gipangandoy?”

Ester: “Akong Hari, palihog adto uban kang Haman aron mokaon uban kanako karon.”

Hari: “Alagad, Kuhaa si Haman pagdali. Ang Rayna nag-imbitar kanamo sa usa ka pagpanga-on.”

Si Ester nag-andam sa usa ka lamian nga pagkaon alang kanila.

Hari: “Rayna Ester, aduna ka bay gipangandoy sa gihapon nga usa ka butang? Ako mahimong maghatag kanimo hangtod katunga sa gingharian.”

Ester: “Palihog, anhi pag-usab ugma sa panihapon ug dad-a si Haman. Unya ako magsulti kanimo sa akong gipangandoy.”

Ang nakigkunsabong Haman mipauli sa balay diha sa maayo nga kahimtang ug nagpasigarbo.

Haman: “Ako ang labing taas nga opisyal. Ako gi-imbitar sa Rayna sa pagkaon sa usa ka kan-anan uban sa Hari. Kausa lang! Ugma ako-giimbitar pag-usab. Apan niining usa ka butang sa gihapon naghimo kanako nga suko kaayo: Si Mardoqueo dili muyukbo nganhi kanako.”

Asawa: “Imo ba siyang tugotan nga makabuhi? Bitaya siya, kining Judio!“

Si Ester wala makakita nga si Haman nagpatindog sa usa ka bitayanan sa iyang ama-ama Kini labaw sa otsentsa ka piye ang kataas. Apan ang Ginoo nakakita niini. Siya nag-gahom! Ug kini ang hinungdan nga siya naghatag kang Haring Ahasuero sa usa ka gabii nga walay tulog.

Hari: “Alagad, ako dili makatolog. Dad-a ang akong dayare. Basaha og kusog unsay nahitabo bag-ohay pa.”

Ang dayare nagsulti giunsa ni Mardoqueo nga malikayan ang pagsulay pagpatay batok sa Hari.

Hari: “Unsa nga klase sa ganti ang nadawat ni Mardoqueo alang niini?”

Alagad: “Wala gayod.”

Sa sunod adlaw miabot si Haman sa palasyo. Siya gusto sa pagkuha sa pagtugot gikan sa Hari aron sa pagbitay kang Mardoqueo.

Hari: “Haman, unsay kinahanglan nga akong ihatag sa tawo kinsa ang Hari gusto sa pagpasalamat?”

Si Haman segurado nga ang Hari gusto sa pag-ganti kaniya.

Haman: “Siya kinahanglan magsul-b sa kupo sa Hari ug koronahan ug ipasakay sa usa sa mga kabayo sa Hari ug isuroy sa mga kadalanan sa siyudad. Usa sa alagad sa Hari kinahanglan maglakaw tupad kaniya ug mosinggit: mao kini ang tawo nga gusto pasidunggan sa Hari.”

Haman: “Haman, buhata kini alang kang Mardoqueo!”

Si Haman nangluspad.

Sa sunod nga drama, kamo makadungog giunsa kining estorya sa Bbliya pagpadayon.


Mga Tawo: Tigsaysay, Hari, Ester, Haman, babaye, alagad

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 10:09 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)