STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 037 (Jumping with joy at 15.00 o’clock)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

37. Paglukso uban sa kalipay sa alas 3 ang takna


Lalaki: “Kana murag dili possible!”

Babaye: “Oo kini tinuod! Tan-awa! Siya malakaw na.”

Lalaki: “Tingali siya adunay kapareha og panagway.”

Babaye: “Ako segurado gayod nga siya mao ang bakol. Siya bakol sa 40 na ka mga tuigan ug karon siya makalakaw na.”

Lalaki: “Kon kana dili usa ka milagro! Wala ako sukad nakakita bisan unsa sama niiini.”

Babaye: “Tan-awa kon unsa siya ka malipayon. Siya nalipay kaayo nga siya molukso sa kalipay.”

Kini tinuod: Siya naglakaw ug naglukso ug nagdayeg sa Ginoo. Ang mga tawo mitan-aw kaniya ug kang Pedro.

Pedro: “Nganong motutok man mo kanamo nga murag kami ang hinungdan nga nakalakaw pag-usab ang bakol? Si Hesus maoy naghimo niini! Ang pagtuo diha sa Iyang ngalan mahimong makahimo og mga milagro.”

Ang adlaw sa pagkatinuod nagsugod sama sa bisan unsa nga laing adlaw. Sa hapon si Pedro ug si Juan miadto sa templo. Kini mao ang usa sa ilang nabatasan, pag-ampo sa matag-adlaw diha sa templo sa alas 3:00 ang takna. Kanus-a kamo mag-ampo?

Sa pultahan pa lang sila gihawiran. Ang bakol nga makililimos mikupot sa iyang kamot ngadto kanila:

Tawong Bakol: “Ayaw paglakaw nga imo akong labyan! Maluoy ka kanako! Palihug hatagi ako ug kuwarta.”

Si Pedro ug si Juan mitutok sa makililimos ug si Pedro mingon:

Pedro: “Wala akoy salapi o bulawan. Dili ako adunahan. Apan unsay ania kanako akong ihatag kanimo: Sa ngalan ni Ginoong Hesu-Kristo. Barog ug lakaw.”

Unya gikuptan ni Pedro ang iyang kamot ug gitabangan siya sa pagtindog. Ang milagro nahitabo.

Diha-diha ang tiil sa tawo ug ang iyang mga lutahan nahimong lig-on. Siya milukso ug nakahimo pagtindog ug milakaw.

Ang tawo dili makahimo sa pagtuo niini. Siya nahimong himsog pag-usab.!Siya milakaw ug milukso ug nagpasalamat sa Ginoo. Puno sa kalipay siya nagdayeg sa Ginoo, ug ang matag-usa nga nakakita kaniya nagdayeg usab.

Si Hesus gusto nga mihimo ug mga milagro diha sa inyong kinabuhi; salig Kaniya.


Mga Tawo: Tigsaysay, lalaki, babaye, Pedro, tawong bakol

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)