STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 079 (Invaluable)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

79. Bililhon kaayo


(tingog sa tubig nga gipasirit) Ang tigsalom sa perlas nga Indiano sa hanas nga paagi milukso paingon sa sa dagat. Ang iyang suod nga higala, si Si David Morse, naghulat didto sa sakayan hangtod ang brown nga ulo mitunga pag-usab. Siya nag-abli sa talaba uban sa iyang gamayng kutsilyo.

David Morse: “Rambhau, ikaw usa ka pinakamaayong tigsalom. Kining perlas mao ang kantidad sa usa ka swerte.”

Rambhau: “Oo, dili siya daotan.”

David Morse: “Aduna pa bay usa ka mas maayo nga perlas nga makaplagan?”

Rambhau: “Aduna akoy usa sa balay nga mas labaw ka bililhon.”

David Morse: “Ako nakakaplag niining perlas nga hingpit. Ang imong mga mata nagtan-aw niini nga kritikal kaayo.”

Rambhau: “Kana mao nanunay ang inyong isulti mahitungod sa inyong Dios. Ang mga tawo naghunahuna nga sila maayo, apan kamo nag-ingon nga ang Dios nakakita unsa sila katinuod sa sulod.”

David Morse: “Oo, kana tinuod. Apan Siya gusto sa paghatag sa matag usa sa putli nga kasingkasing. Kana gasa sa Dios. Nakasabot ba ikaw niana?”

Diha sa kasamtangan, ang duha ka mga higala nakaabot sa baybayon.

Rambhau: “David, kini daw sayon ra kaayo. Ako mapagarbohon sa pagdawat niining gasa. Ako gusto sa pagbuhat sa usa ka butang aron sa pag-angkon niini. Nakakita ka ba sa magpapanaw didtong dapita? Siya mahimong maglakaw nga walay sapin diha sa mahait nga mga bato hangtod siya makaabot sa Culcutta. Ako mahimong molakaw pinaagi sa akong tuhod ngadto sa Delhi.”

David Morse: “Rambhau, kana labaw pa kay sa sayesentos ka mga milya. Sa dili pa ikaw makaabot sa imong tumong, ikaw mahimong mamatay sa pagkahilo sa dugo.”

Apan ang gisulti ni David Morse walay nahimo bisan unsa nga maayo. Pipila ka mga adlaw ang milabay.

(tingog sa pagtuktok)

David Morse: “Rambhau, ikaw ba kana? Sulod deri.”

Rambhau: “David, ugma, ako moadto sa pagsugod sa akong panaw. Ako gusto sa pagsulti kanimo mahitungod sa akong anak sadili pa ako mobiya.”

David Morse: “Aduna kay usa ka anak?”

Rambhau: “Siya amo ang labing maayo nga tigsalom sa perlas didto sa lapyahan sa India. Siya gusto sa pagpangita sa labing matahum nga perlas. Ug siya nakakaplag niini. Apan tungod siya anaa sa ilalom sa tubig sa dugayng panahon siya namatay sa wala madugay (tingog sa paghilak), Tungod ikaw ang akong suod nga higala, ako gusto sa paghatag kanimo niining perlas nga iyang nakaplagan.”

David Morse: “Rambhau, Kini kahibulongan. Hingpit! Apan walay paagi nga ako modawat niini. Ako mahimong mohatag kanimo sa dies mil Rupees alang niini.”

Rambhau: “Apan ikaw dili mahimong mopalit niini!”

David Morse: “Kung kining kantidad mas labaw pa niana, ako magtrabaho alang niini.”

Rambhau: “David, kining perlas mao ang walay igong bili. Ang akong anak nagbayad alang niini uban sa iyang kinabuhi.”

David Morse: “Rambhau, kini mao ang tukma kon unsa ang akong giingon kanimo mahitungod sa Dios. Ang iyang gasa sa kaluwasan dili mahimong mapalit. Dili pinaagi sa atong maayong mga binuhatan o sa atong usa ka pagpanaw. Kini mao ang usa ka gasa sa Dios, Ang Anak sa Dios, si Hesus kini mao ang bili, ang Iyang kinabuhi. Dili ba ikaw gusto sa pagdawat niining gasa karon?”

Rambhau: “Karon ako nakasabot. Kini nagbili Kaniya ang kinabuhi sa Iyang Anak. Ako gusto sa pagdawat sa Iyang gasa sa kaluwasan karon.”

Ang kaluwasan mao ang gasa sa Dios, alang kanimo usab.


Mga tawo: Tigsaysay, David Morse, Rambhau

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)