STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 090 (The angry teacher 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

90. Ang nasuko nga magtutudlo 2


Battu: “Pagdali, Ringu, pagdali! Makahimo ikaw niini!”

Ang tiil ni Ringu nakasakit kaniya kaayo. Apan siya gusto kaayo nga modaog sa lumba sa toro. Iyang hugot nga gikuptan ang renda, kusog ang dagan, ug milabay sa ubang laing mga karomata.

Battu: “Siya midaog! Si Ringo midaog sa lumba!”

Si Battu milukso sa kalipay. Ug ang iyang amahan mapagarbohon sa iyang anak.

Si Ringu mipahiyom ingon nga ang purong-purong sa mga bulak gibutang sa liog sa toro. Siya milahutay sa kasakit uban sa kaisog. Apan didto sa balay ang iyang tiil migrabe. Ug kini mipitik uban sa sakit. Si Ringu adunay sakit sa ulo ug hilanat.

Inahan: “Higda sa balkon, Ringu. Tan-awa, ang puti nga langyaw ug si Pandu paingon sa atong balangay.”

Ringu: “Ako nakaila kaniya. Siya kanunay magsulti mahitungod sa usa ka maayo nga Dios nga nagpadala sa Iyang anak nganhi sa kalibotan.”

Sahib Grubb: “Hello, kami gusto sa pagpakita sa ubang mga hulagway didto sa atabay. Kamo gidapit. Moaadto ba kamo?”

Inahan: “Pasayloa ko, apan kami dili makahimo. Ang among anak masakiton kaayo. Ang tambalan dili mahimong makatabang kaniya. Makatabang ka kanamo?”

Daghang mga tawo nagtan-aw ingon ang langyaw nagsusi sa tiil ni Ringu.

Sahib Grubb: “Oo, ako mahimong motabang. Ako nagkinahanglan lamang sa usa ka panaksan nga puno sa init nga tubig. Ug unya ako magbubo sa pipila niining pulbos ngadto niini, ug kini matunaw. Ug ang temperatura husto na. Ringu, ibutang ang imong usa ka tiil nganhi sa tubig. Ang tambal maoy mag-ayo sa imong usa ka tiil.”

Ringu: “Sa tanang paagi?”

Sahib Grubb: “Siyempre. Ayaw kahadlok. Ako mag-ampo alang kanimo: Ginoong Hesus, Ikaw makahimo sa tanang butang. Palihug ayoha ang usa ka tiil ni Ringu ug panalipdi kining balay. Amen.”

Ang pagtambal ug pag-ampo nakatabang. Sa wala madugay, Si Ringu mibalik na sa pag-eskwela. Iyang gidala ang papel nga gihatag kaniya ni Sahib Grubbb ang misyonaryo. Ang iyang magtutudlo wala gayod makagusto niining tanan.

Magtuutdlo: “Unsa nga binuang. Kining papel nagsulti mahitungod sa Dios sa mga Kristohanon. Kita nga mga Indian dili motuo niana. Dili na bisan sa pagdawat sama niining papel gikan kang bisan pag-usab. Nakasabot ba kamo?”

Iyang gikumot ang papel diha sa iyang kamot ug gilabay kini diha sa suok. Apan si Ringu maantigo. Kadtong adlawa siya mao ang kataposan nga mibiya sa tulonghaan, ug kamo mahimong makatug-an gayod unsa ang iyang gitagoan sa iyang purong.

Ringu: “Battu, kon ako mahimong makadungong lamang sa daghan pa mahitungod sa Dios sa mga Kristohanon.”

Battu: “Nakalimot ka ba unsa ang giingon sa atong magtutudlo? Kon kita mamati ngadto kaniya, unya ang daotan mga espiritu maoy mokaon kaninyo.”

Ringu: “Sila wala mokaon kang Sahib. Akong hiposon kining papel.”

Battu: “Ako nahadlok.”

Human niini, ang mga bisita miabot ngadto sa gamay nga balangay sa Indian. Ako magsulti kaninyo sa tanan niini sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Ringu, Battu, inahan, Sahib Grubb, magtutudlo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)