STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 136 (First aid 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

136. Ang unang tabang 4


(tingog sa kasaba sa trapiko)

Batang babaye: “Tulonghaan sa kinabuhi katulong bahin. Unang Tabang.”

Nakakita ba kamog usa ka ospital diin walay mga doctor ug mga narses? Kanang lugara anaa. Kini dili aktwal kon tan-awon sama sa usa ka ospital, apan sama sa usa ka linaw nga kaligoanan uban sa duha ka mga nagbulag nga mga linaw. Ang tibuok pasilidad gilibutan pinaagi sa upat ka silonganan, ug usa ka pasilyo maoy nagbulag sa duha ka mga linaw.

Daghang masakitong mga tawo naghigda didto. Apan walay doctor nga nagtambal kanila. Walay bisan unang tabang. Ug walay ambulansya alang sa mga emerhensya.

Ang masakitong mga tawo kanunay naglantaw didto sa tubig. Kini giingon nga kutawon sa anghel ang tubig sa matag karon ug unya. Si bisan kinsa ang una makatuslob sa tubig human kutawon kini mamaayo. Ug silang tanan gusto nga maayo! Ilabi na ang usa ka bakol nga tawo. Siya naglaom nga modawat sa unang tabang gikan sa tubig.

Tawo: “Dili nako makuha ang akong mata sa tubig. Didto, kini naglihok! Kinahanglan ako makauna pag-adto sa tubig (tingog sa panghupaw). Naulahi na usab ako. Dili gayod nako mahimo niini.”

Nasagmuyo, siya mihigda sa iyang banig sa makausa pa. Siya naghulat sa trayntay otso na ka katuigalang alang “sa unang tabang”.

Usa ka adlaw usa ka tawo mibisita kaniya.

Hesus: “Gusto ka bang mamaayo?”

Tawo: “Oo, apan walay bisan kinsa nga magdala kanako ngadto sa tubig. Adunay usa kanunay nga makatuslob sa tubig sa dili pa ako makaabot didto.”

Hesus: “Barog! Dad-a ang imong banig ug lakaw.”

Ang tawo mitindog ug naayo. Unang tabang nga walay dagom o band-aid. Himsog kaayo human sa trayntay otso ka tuig! Ako nahibulong kon ang uban nalipay alang kaniya?

Pariseo: “Unsay imong gihuna-huna sa imong gibuhat? Karon mao ang Sabado. Niining adlaw sa pahulay ginadili ang pagpas-an sa imong higdaanan.”

Tawo: “Ang tawo nga nag-ayo kanako nagsulti kanako sa pagbitbit sa akog banig ug molakaw.”

Pariseo: “Kinsa kana?”

Tawo: “Wala ako masayod. Wala na ako makakita kaniya pag-usab.”

Nakaila ba ikaw kong kinsa kini? Husto. Kini mao ang Ginoong Hesus. Ang pinakamaayong unang tabang Iyang gihatag. Dili lang alang sa atong mga lawas, apan usab alang sa atong mga kalag. Siya malipayon nga mitabang ug nagluwas.

Sa dihang Siya nakigsulti sa naayong tawo unya, Siya naghatag kaniya sa ubang maayong mga tambag.

Hesus: “Himsog ka na karon. Pagmatarong ug ayaw na pagpakasala aron walay mas grabeng mahitabo nganha kanimo.”

Ako mahimong maghunahuna unsa ang ipasabot ni Hesus. Ikaw, makahimo ba usab?


Mga Tawo: Tigsaysay, tawo, Hesus, Pariseo, batang babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 22, 2022, at 04:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)