STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 154 (Jesus the victor 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

154. Si Hesus ang mananaog 2


Si Satanas abtik ug daotan. Ayaw siya sabta nga huyang. Ang yawa dili lang sugilanon sa engkantada. Diha sa Bibliya kini nag-ingon nga siya nagalibot – libot sama sa usa ka nagngulob nga liyon, nangita og usa ka tukbonon.

Bata: “Ako wala maghunahuna nga siya tinuod nga anaa.”

Siya mao ang kaaway sa Dios kinsa maghimo sa tanang butang aron lamang dili kita motuo diha sa Ginoo.

Nakahinumdom ba kamo sa iyang numero uno nga taktika?

Bata: “Siya nagtanom og pagduha-duha ug dili pagtuo batok sa Dios.”

Hibaloi kon giunsa niya paghimo niana uban kanimo. Ayaw pagkahulog ngadto sa iyang lit-ag. Pangayoa kang Ginoong Hesus aron sa pagpanalipod kanimo. Kay Siya mao ang modaog ibabaw sa yawa.

Ang Anak sa Dios mao ang iyang paboritong target. Gusto sa yawa ang hingpit nga pagpahunong kang Hesus gikan sa pagpakamatay sa krus alang kanato. Siya gusto sa pagdili kanato gikan sa pagdawat sa kinabuhing walay kataposan uban sa Ginoo.

Maoy hinungdan nga siya mihimo sa opensiba.

Yawa: “Kon ikaw mao ang Anak sa Dios, unya himoa kining mga bato nga tinapay. Kon ikaw mao ang Anak sa Dios, lukso niining pinakataas nga torre. Ang Ginoo manalipod kanimo.”

Si Hesus mao ang mananaog! Siya walay bisan unsang pagkinahanglan aron pamatud-an ngadto sa yawa nga Siya mao gayod ang Anak sa Dios. Human niini, ang kaaway migamit sa iyang ikaduhang taktika. Siya mihimo sa usa ka dako nga saad.

Yawa: “Akong ihatag kanimo ang tibuok kalibotan kon ikaw moyukbo ug mosimba kanako.”

Hesus: “Satanas! Pahawa, Diha sa balaang Bibliya kini nag-ingon: Simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug Siya lamang ang alagaran.”

Si Hesus mao ang mananaog! Siya lamang mosulti sa usa ka linya ug ang yawa mokalagiw.

Si Hesus mao ang mananaog! Maoy hinungdan nga ang yawa nasilag Kaniya.

Sa dihang si Hesus nagbitay sa krus, ang kaaway migamit sa iyang kataposang hinagiban.

Yawa: “Kon ikaw tinood nga Anak sa Dios, unya kanaog gikan sa krus.”

Kon si Hesus nagbuhat niana, kita nahimong nahisalaag hangtod sa kahangturan. Unya wala nay mahimong kapasayloan sa atong mga sala. Unya mahimong wala nay kinabuhing walay katapusan uban sa Ginoo.

Apan si Hesus milahutay. Siya mao ang mananaog! Didto sa krus Iyang gidaog ang sala, kamatayon, ug ang yawa mismo. Ang Iyang pagkabanhaw mao ang pamatuod.

Sa dihang ikaw mituo kang Hesus, unya ikaw anaa sa dapig sa mananaog.

Ayaw kahadlok, kay si Hesu-Kristo mao ang mananaog!

Hinumdomi sa pagtawag sa Iyang ngalan kanunay! Pag-ampo ngadto Kaniya, Siya manalipod kanimo.


Mga Tawo: Tigsaysay, bata, yawa, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)