STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 101 (Well-hidden 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

101. Maayong pagkatago 1


Si Patrick malipayon nga miadto sa takna sa mga bata. Kami mikatawa sa dihang siya miingon: Ako adunay usa ka bata.

Daghan kaayong mga tuig ang milabay sa Ehipto, Si Miriam malipayon kaayo nga nakaangkon ug usa ka igsoon nga batang lalaki. Siya guwapo kaayo! Apan si Miriam dili makasulti ni bisan kinsa mahitungod kaniya. Ang iyang inahan nagtago kaniya tungod sa makalilisang nga sugo ni Paraon.

Paraon: “Ang populasyon sa mga Isaelitas nagpadayon ug daghan kaayo. Ako nahadlok nga sila mahimong atong mga kaaway. Ako nagsugo sa akong mga katawhan: sa dihang adunay usa ka babaye nga Israelita manganak ug usa ka lalaki, kamo maoy molabay kaniya sa Suba sa Nilo diha-diha dayon.”

Usa ka makalilisang nga sugo sa pagpatay! Dili pa ba kini igo nga ang Paraon nagpugos sa mga Israelitas nga mahimong iyang mga ulipon?

Apan ang mga ginikanan sa gagmayng batang lalaki misalig sa Dios ug ilang gitaguan ang ilang anak sulod sa tulo ka bulan. Ug ang dili makita nga kamot sa Dios nanalipod sa gamayng bata. Apan sa iyang pagtubo, sila dili na gayod kaniya makatago.

Miriam: “Mama, unsay imong buhaton uban niining mga bugang?”

Inahan: “Ako magsalapid ug usa ka basket. Mao kana, ug karon alang sa taklob. Mahimo bang mamalihog paghatag kanako sa sudlanan sa alketran?”

Miriam: “Alang sa unsa nimo kana gamiton?”

Inahan: “Aron ang basket dili masudlan ug tubig. Miriam, kinahanglan natong ihatag ang atong bililhong bahandi.”

Miriam: “Unsay imong buhaton ngadto kaniya?”

Inahan: “Ako siyang ibutang sa basket ug ibutang kini didto sa taas nga sagbot sa baybayon sa Suba sa Nilo.”

Miriam: “Ug unya?”

Inahan: “Unya atong hulaton ug tan-awon unsaon sa dili makita nga kamot sa Dios pagpanalipod kaniya.”

Sa hilom sila naglakaw ngadto sa suba. Kini dili sayon alang sa inahan, apan siya naghimo niini tungod siya misalig sa Ginoo.

Inahan: “Miriam, tago diha sa mga bugang bantayi ug tan-awa kon unsa ang mahitabo. Ako kinahanglan nga dili makita dinhi, mobalik ako sa balay.”

Ug unya usa ka tawo ang miabot. Ang anak nga babaye sa Paraon miadto uban sa iyang mga sulugoon aron maligo sa Nilo.

Prinsesa: “Unsa kana? Dad-a kanako kanang matahom nga basket.”

Ang kasingkasing ni Miriam mikusog ug pitik. Ilabay kaha sa Prinsesa ang iyang igsoong lalaki didto sa Suba sa Nilo?

(tingog sa hilak sa bata)

Prinsesa: “Kini usa ka batang lalaki nga Israelita. Ako mibati ug kalooy kaayo kaniya.”

Si Miriam migawas sa gitagoan.

Miriam: “Kinahanglan ba ako mangita ug usa ka inahan aron magpasuso alang kanimo?”

Prinsesa: “Kana usa ka maayong ideya. Himoa kana.”

Imo bang mahunahuna kong kinsang inahan ang nakita ni Miriam. Ang inahan nga tinuod sa bata mikuha pagbalik sa iyang anak ug gitugutan sa pag-atiman kaniya alang sa pipila ka mga tuig. Sila nagpasalamat sa Dios sa bug-os nga kasingkasing, alang sa Iyang dili makita nga kamot sa kahibulongan nga pagpanalipod kanila. Kini tinuod nga ang Dios kanunay manalipod kanimo, dili ba? Paghatag ug panahon karon sa pagpasalamat Kaniya alang sa iyang pagpanalipod.


Mga Tawo: Tigsaysay, Paraon, Miriam, inahan, prinsesa

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)