STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 020 (On the run 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

20. Nagpadayon pagdagan 5


Ang mga kuko sa mga kabayo gibundak didto sa dalan paingon sa palasyo sa Hari. Kini murag ga-ulan sa mga iring ug iro. Ang karwahe halos wala pa makahunong sa dihang sa Haring Ahab nilukso pag-gawas ug nawala paingon sa palasyo.

Ahab: “Isabel, Isabel, ikaw dili makatag-an kon unsa ang nahitabo karon. Ang kalayo nahulog gikan sa langit. Ang matag-usa nakakita nga ang Dios ni Elias mao ang usa ka tinuod nga Dios. Si Baal dili makatabang ug ang tanang niyang mga magsisimba mga patay na.”

Ang Rayna nakadungong sa matag pulong. Buot ba nga kining taho o bisan ang ulan magdani kaniya nga ang DIOS mao ang Ginoo? Dili. Siya nasuko kaayo sa pagkadungog niini!

Isabel: “Ako maoy mopatay kang Elias.”

Sa dihang si Elias nakadungog nga ang rayna gusto sa pagpatay kaniya, siya mikalagiw. Siya midagan sa mas paspas kay sa iyahang pagdagan sa tibuok niyang kinabuhi. Siya midagan hapit 125 ka mga milyahe! Apan bisan pa niana siya wala mobati nga luwas. Mao nga siya nagpadayon sa pagdagan sa habagatan. Ang iyang kahadlok nagbira kaniya ngadto sa kamingawan.

Unsa ang imong buhaton sa dihang ikaw nahadlok?

Ang Dios tua didto! Si Elias kanunay mitugot sa Ginoo sa paggiya kaniya. Apan nining panahona iyang gitugutan ang kahadlok nga mag-una kaniya. Sa dihang siya dili na makapadayon sa laing tikang, siya milingkod ilalom sa usa ka kahoy ug nag-ampo:

Elias: “Ginoo, dili na nako kaya. Maayo pag mamatay na lang ako.”

Ang Dios tua didto. Apan Siya wala motugot niining pag-ampo uban sa usa ka “oo”. Ang Ginoo nagpakatulog kang Elias ug unya nagpadala sa usa ka anghel aron sa pagpukaw kaniya.

Anghel: “Elias, bangon. Kaon ug inom!”

Si Elias nag-abli sa iyang mga mata ug mitan-aw sa palibot. Iyang nakita ang usa ka gamayng tadyaw sa tubig ug usa ka pan nga giluto sa hudnohan sa duol niya. Kini lamian kaayo!

Ug si Elias natulog pagbalik sa laing higayon ug ang samang butang nahitabo pag-usab.

Ang Dios tua didto. Ang mensahero sa Dios miila niining kamatuoran sa dihang iyang nakit-an ang gugma diin ang Dios nag-amuma alang kaniya, dinhi sa taliwala sa kamingawan. Karon siya makahimo na sa pagpamati sa tingog sa Dios pag-usab. Ug uban sa usa ka bag-ong misyon siya mibalik.

Ang Dios tua didto! Kamo usab kinahanglan dili mahadlok. Ako gusto nga modasig kaninyo uban sa usa ka bersikulo gikan sa Bibliya:

“Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug kaluwasan; busa wala akoy kahadlokan. Ang Ginoo mao ang akong dalangpanan; busa kinsa may akong kalisangan?“ (Salmo 27:1)


Mga tawo: Tigsaysay, Ahab, Isabel, Elias, anghel

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)