STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 020 (On the run 5)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

20. Eliaspa ayqekusqan 5


Carros qhatatirisqa caballospa t’ijusqankoqa manchay sonarishaj kamachina wasiman chayaykunku. Paraqay p’uñumanta jinapuni jich’akusharqa, manaraj allinta caballos carrota sayachishajtinku, rey Acabqa phinkispa millp’usqata chay ukhupi chinkan.

Acab: (gritando) "Jezabel, Jezabel, mana yachankichu imachus kunan kasqantaqa, janaj pachamanta nina urmamun. Tukuytaj rikunku Elíaspa Diosnimpuni cheqa Dios kasqanta. Baalqa mana nimata ruway atinchu, kunan tukuynin sacerdotes wañuchisqa kanku. Elías orasqanraykutaj parashan."

Reinaqa tukuy imata Acab willasqanta t’ukuspa uyarin, ¿Mana creenman Acabta karqa chaypi, chay jinata parsqan nishallarqataj, Señor Diospuni, ¿Dios kasqanta? Chayratopacha uyan ujinayayta qallarin, imanakuytataj mana atishanchu.

Jezabel: (enojada) "Q’ayapacha Eliasta wañuchisaj."

Elíasqa imatachus Jezabel wakichishasqanta yachaytawakama ayqen. Imata jina kawsanarayku ayqen 200 km. Jinapuni. Jinapis manaraj pakakunampaj jinachu kasharqa. Astawan, astawan karuman, inti yaykuynejman rillampuni, manchikuyqa pata orqokamapuni chayarpachin.

¿Qan imatataj ruwanki manchikuywanrí?

¡Tata Diosqa tukuy atiyniyojpuni! Elíasqa chayta sumajta yacharqa, chaywantaj tukuy imapi ñawpajman rej, atipajtaj. Kunakutirí, manchikuywan atipachikun, manañapuni atispataj, uj sach’a uraman k’umuykuspa chaypi orayta qallarin:

Elías: "Señor Diosniy, manaña atinichu. Saqeway wañupojta ari."

Tata Diosqa uyarimpuni mañakusqataqa. Jinapis chay mañakusqanmanqa mana kutichinchu. Ñawpajta puñurpachisqa Elíasta, chantaraj uj ángelta kachamun rijch’arichinampaj.

Ángel: "Elías, jataríy, yakuta ujyay mikhuytaj."

Elías rijch’arispa qhawariytawanqa, ñawpaqempi uj jarra yakuta, t’antata ninapi chayasqatawan rikun. ¡Uumm manchay sumaj! ujtawampis puñullantaj chanta kikin ujtawan rikhurillantaj. Tata Diosqa paywampuni kasharqa, chayta ujtawampi chay Diospa kamachinqa rikullarqataj chay jina ch’in orqo puntapi kashaspapis. Ujtawampis Diospa parlasqanta uyarinampajpuni kasharqa, uj ruwanata ruwanampaj Dios chaypi qorqa, chaywantaj kutimorqa chay orqomantaqa. Diostataqa chaypipuni kashan. Qampis mana nimamanta manchikunayki kanchu. Bibliamanta uj textowan kallpachariyta munayki:

"Tata Diosqa k’anchawajniy, salvawajniytaj. ¿Pimantataj manchachikuymanri? ¿Tata Diosqa kawsayniyta waqaychan?" Salmos 27:1


Personajes: Relator, Acab, Jezabel, Elías, ángel

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)