STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 104 (Pharaoh is obstinate 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

104. Nagpagahi si Paraon 4


Aaron: “Moises, ikaw ba gyod kini? Kalinaw.”

Moises: “Aaron, Dili ako makatuo niini. Wala kita magkita sa matag-usa sa sulod sa kuwarenta ka tuig.”

Ang mga managsuong lalaki migakos sa matag usa. Dako ang ilang kalipay.

Ang Ginoo naghatag kanilag bulohaton.

Si Moises maoy mogiya sa pagpahigawas sa mga Israelitas gikan sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Ug ang iyang igsoong lalaki maoy motabang kaniya sa paghimo niini. Sila moadto kang Paraon, kining makalilisang nga hari. Alang niini sila nagkinahanglag dakong kaisog.

Moises: “Paraon, ang Ginoo, ang Dios sa Israel nag-ingon kanimo. Buhii ang Akong mga katawhan.”

Paraon: “Ang Ginoo? Kinsa kana? Wala ako makaila Kaniya. Ug wala gayod akoy plano nga tugotan ang mga Israelitas nga mobiya. Gawas dire!”

Si Paraon dili andam sa pagpamati ngadto sa Ginoo.

Paraon: “Kamo mga tapulan! Balik sa inyong trabaho. Dili na kamo makakuha pa sa dagami aron paghimog mga tisa. Pangita kamo sa inyong kaugalingon. Apan sa gihapon kamo maghimo sa maong gidaghanon sa mga tisa sa kaniadto.”

Dili masabtan! Karon ang tanan labaw pa kalisod kay sa kaniadto. Ang mga Israelitas nagbadlong kang Moises. Si Moises nag-ampo.

Moises: “Ginoo, nganong gipadala mo ako kang Paraon? Karon kini mas grabe pa alang kanamo kay sa una. Wala kay nahimo bisan unsa aron mapahigawas ang Imong mga katawhan.”

Ang Ginoo nag-ingon: “Imong makita sa dili madugay unsa ang Akong buhaton uban ni Paraon. Ako mahimong magpugos kaniya aron makalakaw kamo. Unsa ang Akong gisaad. Ako kining tumanon. Ako magpagawas gayod kanila.”

Ang Ginoo nagpadala ug daghang mga silot ngadto sa mga Ehiptohanon.

Batang lalaki: “Ka-usa Siya naghimo sa tanang tubig sa mga suba nga mahimong dugo. Apan si Paraon sa gihapon dili motuo.”

Batang babae: “Ngilngig, ug unya ang mga baki mitabon sa tibuok kayutaan. Sila bisan pa miadto sa higdaanan ni Paraon.”

Batang lalaki: “Ug unya ang makalilisang nga ulan sa yelo nga miguba sa tanang mga tanom.”

Batang babaye: “Tulo ka taas nga adlaw kini mahimong dulom kaayo. Apan kining tanang mga milagro dili makadani kang Paraon. Siya gahig ulo.”

Batang lalaki: “Kini bugnaw kaayo nga kanang mga silot wala kaayo makasakit sa mga Israeiltas.”

Unya ang Ginoo nagpahibalo sa labing daotan nga silot sa tanan.

Ang Ginoo nag-ingon: “Dugang usa pa ka silot mahimong moabot kang Paraon ug sa Ehipto, ug unya kamo mahimong gawasnon.”

Si Moses miadto kang Paraon sa kataposang higayon.

Moises: “Karong gabii ang Ginoo moadto sa yuta sa Ehipto ug ang kamagulangang anak nga lalaki sa matag pamilya mamatay. Bisan pa ang imong anak. Unya ikaw moila nga ang Israel nag-alagad sa usa ka buhi nga Dios.“

Si Paraon ba sa kataposan moila niini? Inyong mahibaw-an sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Moises, Aaron, Paraon, Ginoo, batang lalaki, batang babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)