STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 077 (The tomb is empty)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

77. Ang lubnganan walay sulod


Ang mga higala ni Ginoong Hesus nagkuha sa iyang patayng lawas gikan sa krus ug gipahimutang kini diha sa usa ka bag-ong lubngaan, sinapsapan diha sa bato. Ug ilang gipaligid ang usa ka dako nga bato diha sa atubangan sa lubnganan.

(public domain ang background nga musika)

Batang babaye: Si Hesus miadto ngadto sa krus, ang Dios nagsilot kaniya.

Tungod kita mga masalaypon, Siya namatay.

Alang kanimo ug alang kanako, Siya namatay.

Mangilngid nga kasubo, ang mga disipulo hiniusang naglingkod diha sa usa ka balay ug nahinumdum. Walay usa nga mahimong tinuod nga makasabot nganong si Hesus kinahanglan nga mamatay. Si Pedro mao ang ilabi nang natandog. Siya magul-anon kaayo nga siya naglimod kang Hesus ug miingon sa tulo ka higayon nga siya wala makaila Kaniya. Siya dili mahimong makapasaylo sa iyang kaugalingon alang saying katalawan. Karon kini ulahi na kaayo. Kay si Hesus patay na.

(public domain ang background nga musika)

Batang lalake: Si Hesus namatay didto sa krus, Giula Niya ang Iyang dugo alang kanato.

Sa dihang atong dad-on ang atong mga sala ngadto Kaniya, Siya nagpasaylo kanato.

Siya nagpasaylo bisan pa kanako ug kanimo.

Ang pultahan miablii sa kalit lang.

Maria: “Siya buhi! Si Hesus nabuhi! Siya wala na didto sa lubnganan.”

Ang laing Maria: “Ang usa ka anghel nagsulti kanato niining dako nga balita. Si Pedro, siya ilabina nag-ingon nga kita kinahanglan mosulti kanimo. Si Hesus buhi.”

Pedro: “Kamo unta mosulti kanako nga si Hesus buhi?”

Si Pedro mahimong dili mokupot sa iyang kaugalingon pagbalik. Uban kang Juan siya midagan ngadto sa lubnganan sa tulin kaayo ingon sa iyang mahimo.

Sila milantaw sa sulod. Ang lawas ni Hesus wala na gayod didto. Sila nakakita ug sila mituo nga si Hesus nabanhaw gikan sa patay ug nabuhi pag-usab. Diha-diha dayon sila midagan balik ug nagsulti sa uban.

(public domain ang backgroung sa musika)

Batang lalaki ug Batang babaye: Si Hesus gibutang didto ssa lubnganan, apan Siya wala magpabiling patay.

Sa Adlaw sa Pagkabanhaw Siya mitindog pag-usab, Hallelujah.

Alang kanako ug alang kanimo, Hallelujah!

Alang kanako ug alang kanimo. Alang sa mga disipulo ug kang Pedro, alang sa mga kapakyasan ug alang sa mga tawo kinsa adunay nahimo nga daghang sayop nga mga butang - si Hesus namatay sa atong dapit ug mitindog pag-usab.


Mga tawo: Tigsaysay, Maria, ang laing Maria, Pedro, batang lalali, batang babaye.

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)