STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 057 (Taken hostage in Egypt 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

57. Gidala nga bihatg sa Ehipto 5


(tingog sa mga kuko sa mga kabayo)

Si Jose nagkabayo pinaagi sa mga karwahe sa Hari sa Ehipto. Ang matag usa nagwarawara ngadto kaniya. Ginganlan siya ni Paraon ingon nga iyang katabang. Siya naghatag kang Jose sa awtoridad uban sa iyang singsing sa pagselyo. Si Jose nagmaneho gilabyan ang mga kaumahan nga hinog na ug mga plantasyon sa palma.

Kini nahitabo sumala sa giingon sa Ginoo: usa ka dako nga ani moabot.

(Background nga huni: pagdokdok ug pagtuktok)

Si Jose nagtukod og daghang tipiganan nga mga bodega. Daghan kaayo nga mga abot nga gitipigan. Hingpit ang plano ni Jose. Kay sama sa iya nang giingon, pito ka tuig ang kadagaya nga moabot human sa pito ka tuig nga gutom. Ang mga tawo nahimong gutomon ug moadto kang Paraon.

Mga Tawo: “Ako gigutom! Kami gigutom. Hatagi kamig pagkaon alang sa among mga anak.”

Paraon: “Si Jose maoy responsable aron pagtabang kaninyo. Buhata bisag unsa ang iyang isulti.”

Sila miabot gikan sa bisag asa. Bisan gikan sa langyaw nga mga yuta. Napulo ka mga tawo miyukbo sa iyang atubangan. Siya nakaila kanila diha-diha dayon. Sila iyang mga igsoon. Si Jose naghunahuna mahitungod sa iyang mga damgo, mahitungod sa ilang kapungot kaniya, ug nga sila nagbaligya kaniya ingon nga ulipon. Apan sila wala gayod makaila kaniya.

Si Jose maisogon sa pagsulti ngadto kanila.

Jose: “Tagadiin man kamo?”

Igsoon: “Taga Canaan kami ug gusto sa pagpalit sa makaon.”

Jose: “Kamo namakak. Kamo mga espiya!”

Igsoon: “Dili, Kami nagsulti sa tinuod og dose kami nga mga igsoong lalaki. Ang usa nabilin sa balay ug ang laing usa patay na.”

Jose: “Wala ako mituo bisan usa ka pulong. Apan tungod ako nahigugma sa Dios, Ako maghatag kaninyo sa pagkaon. Apan gusto ko nga sa inyong pagbalik dad-on ninyo ang kamanghuran. Usa kaninyo magpabilin dinhi aron sigurado nga kamo motuman kanako.”

Nganong masuk-anon si Jose? Gusto ba siya nga manimalos kanila? Dili! Gusto lang niya sulayan ang iyang mga igsoon. Gusto niyang tan-awon kong nausab na ba sila.

Wala silay ideya nga si Jose nakasabot kanila sa dihang sila nakigsulti sa matag usa.

Igsoon: “Mao kini sa pagkatinuod ang silot kon unsa ang atong gibuhat kang Jose.”

Si Jose nagsugod sa paghilak sa dihang siya nakadungog niini. Apan sa gihapon siya wala magsulti kanila kong kinsa siya. Uban sa pagkaon nga ilang gikinahanglan, ang mga igsoon mibalik sa balay ug si Simeon nagpabilin didto sa Ehipto.

Ang amahan nga si Jacob nakurat sa dihang siya nakadungog sa mga datalye sa ilang biyahe. Apan sa dihang ang pagkaon hapit na mahurot, sila kinahanglan mobalik sa Ehipto, ug niining panahona uban si Benjamin. Ang mga igsoon nahadlok samtang sila nagkaduol sa Ehipto sa ikaduhang higayon.

Ug unya? Ang sunod nga drama magsulti kaninyo unsa ang nahitabo.


Mga Tawo: Tigsaysay, mga tawo, Paraon, Jose, igsoon

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)