STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 095 (I can’t see him)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

95. Dili ako makakita kaniya


Maanindot, ako adunay sulat gikan kang Anke. Ako naghunahuna unsa ang iyang gisulat? (tingog sa usa ka sulat nga gigisi sa pag-abli)

Anke: “Helo! Ako gusto gayod kaayo sa mga drama. Ako mahimong maminaw sa musika ug mga awit matag oras. Ako napulo na ka tuig ang panuig-gon ug ako nahigugma sa kulbahinam nga mgq sugilanon gikan sa Biblia. Ako malipayon kaayo nga ang Dios nahigugma kanako. Ang relihiyon mao ang akong paboritong sabjek. Panamilit gikan sa imong matinud-anon nga Anke.”

Ako malipayon sa pagtuman sa pangandoy ni Anke.

Kini mao ang awit. “Ako wala makakita Kaniya, ako wala makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!”

Kamo makat-on dayon sa chorus, Ako segurado, ug unya kamo mahimongmouban pagkanta.

(background nga musika) Ang tigsaysay mobasa sa kusog:

Wala ako makakita Kaniya, wala ako makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!

Bisan sa dihang dili ako makakita sa Dios, tungod kang Hesus Siya duol.

Si bisan kinsa ang dili motuo niini ug kinsa ang dili makasabot niini,

Mamati lang sa akong awit samtang ako mokanta niini.

Wala ako makakita Kaniya, wala ako makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!

Bisan sa dihang dili ako makakita sa Dios, tungod kang Hesus Siya duol.

Ang usa dili kanunay makakita nga si Hesus nagpuyo sa atong kalibotan

Kay ang ubang mga tawo nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon, apan adunay paghikamot sa Dios.

Wala ako makakita Kaniya, wala ako makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!

Bisan sa dihanag ako dili makakita sa Dios, tungod kang Hesus Siya duol.

Sa dihang kita magpabilin nga matinud-anon kang Hesus ug maglakaw uban Kaniya nga malipayon,

Unya ang uban mahimong makakita nga si Hesus nagpuyo sulod nato.

Wala ako makakita Kaniya, wala ako makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!

Bisan sa dihang ako dili makakita sa Dios, tungod kang Hesus Siya duol.

Tan-awa ang kinaiyahan diha sa tanan niyang himaya,

Ang lasang, ang kaumahan, ang dako nga kawanangan – ang Dios ang nagbuhat niining tanan!

Wala ako makakita Kaniya, wala ako makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!

Bisan sa dihang ako wala makakita sa Dios, tungod kang Hesus Siya duol.

Sa unsa nga paagi sa kasagaran ang Dios nga napanalipod kanako sa dihang ako anaa sa kakuyaw.

Siya nagtabang kanako sa matag matang sa kalisod.

Ako wala makakita Kaniya, ako wala makadungog Kaniya ug sa gihapon Siya ania!

Bisan sa dihang ako wala makakita sa Dios, tungod kang Hesus Siya duol.

Pagmaya, kay ang Dios ania. Bisan pa uban kaninyo.

Si Hesus miingon: Kamo kinahanglan nga masayod niini, Ako mouban kaninyo kanunay, sa matag adlaw, bisan pa sa kataposan sa kalibotan. (Matt 28:20)


Mga tawo: Tigsaysay, Anke

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)