STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 129 (Shabola from South Africa)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

129. Shabola cieloman ripun


(Golpes de martillo)

Papá: "Shabola, sumajta ruwashanki, walej walej."

Shabola: "Q’aya paqarin ima nanaywanchu jatarisajpi, ay, chakiymann."

Papá: "Manañasina chay martillowan llank’ayta atej jinachu kashanke, sayk’urpankiña. Ujchhikanta samariy, chanta t’uruta sarunayki tiyan, sumaj ruwanapaj jina kanankama."

Shabolaqa llanthituman tiyaykusqa, chaypitaj monospa ch’ajwasqankuta uyarisqa. Tatanqa ruwashallasqapuni ch’unllankutaqa, paykuna tiyakusqanku uj mote cheqapi Sudáfrica jap’iypi. Imaynachus misionerokunaj yachay wasinku, ¿ajina k’achatutachu ruwashankuman karqa?

Papá: "Shabola, kunanqa ruwanallapuni waway, ñapis samarinkiña."

Tatanta yanapananqa sumaj kasqa, chaywampis astawan escuelamampuni riyta munaj kasqa. Q’ayantin paqarinqa, sara lawata mikhuykuspa yachay wasiman puririsqa.

Simbabwe sutiyoj yachachejninkoqa may k’acha kaspa tukuy wawakunawan munachikusqa. Tukuy yachakuykunamanta aswan allin Shabolapaj kasqa, religiónmanta yachakuypuni. Chay clasepeqa chay yoqallito jatuchejmanta qhawaykachaspa, chhurco umapacha mana ch’ipej nispa yachachejninta qhawaspa uyarej kasqa.

Maestra: "Uj juch’uy ovejita mana uyarikoj tropamanta t’aqakuspa t’iju waj ladoman rispa chinkasqa. Michejnintaj wakin tropata chaynejman saqerpas mask’aj risqa, tukuynejta mask’asqa tarinankamapuni. Khiska chhari ukhupi ch’ipasqa kashajmanta kasharichispa wasinman ichukapusqa ovejitantaqa, mayta munakusqanrayku. Señor Jesúsqa uj sumaj michejmin, janaj pachamanta jamorqa jallp’aman chinkasqakunata mask’aj."

Shabola: "Uumn, noqa uj chinkasqa oveja jina kani. ¿Noqatapis Jesús mask’awanchu?"

Maestra: "Ari, mask’asunkipuni, munakususqanrayku. Sichus Jesúswan kawsakuyta munanki chayqa, niy Payman."

Uj p’unchay Shabola mana clasesman risqachu. Tutamantaña sayariyta munasqapi, chaywampis manchayta k’ajarishasqa chanta machasqa jina umallan muyusqa.

Mamá: "Shabola, uumm manchay k’aja kashankeqa. T’ijusaj jampiri runata mask’amusaj."

Shabola: (débil) "Ama mak’amuychu, chay brujuqa mana yanapawayta atinchu."

Shabola ñak’aylla kashasqa mana parlaytapis atishasqañachu. Chay domingotaj yachachejnin wasinman risqa waturej imayna kashasqanta.

Maestra: "Shabola, allin onqosqa kashanki, wañupunkichu ima chantarí, ¿chaypaj wakichisqachu kashanki?"

Shabola: "Señor Jesús sumaj michejniyqa. Jamunqaña janaj pachaman pusanawampaj."

Shabolaqa chayta niytawan ñawisninta wisq’aykusqa, ujtawantaj mana kicharisqañachu. Pampakuynimpitaj yachachejninqa uj sumaj historiata willasqa, chayllapi chay wawaj tatanqa ayaman chimpaykuspa qonqorchakimanta orakuyta qallarisqa:

Papá: "Señor Jesús, kunan wawayqa qanwan kashan. Yachani kusisqa kashasqanta, noqapis qampata kayta munani, perdónaway juchasniyta sumaj michejnitaj kay arí, amén. Yachachej, kunan manaña llakisqachu kashani, imaraykuchus yachani wawaywan uj p’unchay tinkukunayta janaj pachapi."


Personajes: Relator, papá, mamá, Shabola, maestra

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on April 27, 2021, at 01:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)